Dernek başkanımız Prof. Dr. Başar CANDER ve Doç. Dr.Mehmet GÜL Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Sayın Hasan ÇAĞIL ile Acil Servisler ve Acil Tıp Uzmanlarının sorunları özlük hakları, performans, çalışma koşulları gibi konular hakkında görüşmeler yaptı.

12.06.2013

 Türkiye Kamu Hasteneleri kurumu (TKHK)  Başkanı Sayın Hasan ÇAĞIL ile 11.06.2013 tarihinde, dernek başkanımız Prof. Dr. Başar CANDER ve Doç. Dr. Mehmet GÜL , Acil Tıp konuları ile ilgili görüşmeler yapmışlardır.

 Bu görüşmelerde Acil Tıp uzmanlarının çalışma hayatı ve özlük hakları ile ilgili sorunları masaya yatırılmış ve aşağıdaki konularda olumlu geri bildirimler alınmıştır. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

 

·         Acil Tıp asistanlarına verilen performans katsayı puanlarının yükseltilmesi, 

·         Acil serviste girişimsel işlem puanlarının yeniden düzenlenmesi için işbirliği yapılması,

·         Acil Tıp uzmanlarının aleyhine olan mesai saatlerinin yeniden ele alınması ve düzenlenmesi, ( Örneğin;  Vardiya Sisteminin İptali gibi) 

·         Acil Servislerde Acil Tıp Uzmanı istihdamının belli ölçeklerdeki hastane acil servislerinde yoğunlaştırılması,

·         Acil Servislerde saate dayalı çalışma ve performans katsayı düzenlemesi üzerinde hazırlık yapılması,

·         Girişimsel işlemlerin acil serviste yapılan muadil işlem ve genel işlemlere göre karşılaştırılması ve varsa güncellenmesi gereken durumların yeniden düzenlenerek diğer branşlar seviyesine getirilmesi gibi konular görüşüldü.

 

  

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ