Anasayfa | İletişim | Site Haritası | Arama
  
   
 
Ana Sayfa : Derneğimiz : Derneğin Amaçları

Derneğin Amaçları

 1. Türkiye’de acil tıp alanının genişlemesine katkıda bulunmak,
 2. Acil tıp sahasında çalışan hekimleri acil tıp konularında mezuniyet sonrası eğitime teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 3. Acil tıp sahasında çalışan hekimlerin özlük haklarını korumak; maddi ve manevi çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çaba sarf etmek,
 4. Tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik etmek ve eğitim standartlarını belirlemek,
 5. Acil sağlık hizmetlerinin organizasyon, sosyal ve ekonomik yönlerini değerlendirmek,
 6. Acil tıp ile ilgili olarak yapılacak klinik öncesi ve klinik araştırmaları teşvik etmek, desteklemek,
 7. Acil tıp uzmanlarının gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışma koşulları iyileştirmek için çalışmalarda bulunmak
 8. Acil tıp hekimlerinin hastane öncesi ve hastane sonrası acil hizmetler sisteminde ve felaket planlamasında aktif olarak çalışmalarını desteklemek,
 9. Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlardaki kaliteli acil sağlık hizmetini ve hasta nakli standartlarını belirleyip kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasını teşvik etmek,
 10. Acil tıp sahasında çalışanların tıbbi bilgisini geliştirmek için sürekli eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmak ,
 11. Acil tıp uzmanlarının eğitim, çalışma, ekonomik, standartlarını iyileştirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak,
 12. Acil tıp uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak ve bu konuda temel danışmanlık görevini üstlenmek,
 13. Acil tıp konuları ile ilgili belirli aralıklarla kurs ve sınav düzenleyerek kaliteyi arttırmak,
 14. Acil tıp alanındaki eğiticilerin verimliğini desteklemek (kitap ,dergi, slayt seti)
 15. Tıp öğrencilerinin acil tıp uzmanlığını seçmelerini desteklemek,
 16. Acil Tıp Anabilim Dallarının kaliteli bir şekilde çoğaltılması ve geliştirilmesine yardımcı olmak
 17. Tüm vatandaşların iyi bir acil servis almasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapmak
 18. Acil servis hastalarının sorunlarıyla ilgilenmek ve daha iyi hizmet alabilmelerini temin etmek
 19. Acil tıp alanında geleceğin eğitici, araştırıcı ve yöneticilerini yetiştirmek için kurs, toplantı ve kaynaklar ile teşvikte bulunmak
ETKİNLİKLER
 • Temel EKG Kursu Ankara
 • Dahili Aciller Kursu
 • ATUDER 2020 Fotoğraf Yarışması
 • 6th International Emergency & Cardiac Care Symposium
 • Geriatrik Aciller Sempozyumu
 • Temel USG Kursu İ S T A N B U L
 • Acil Servis'te Kışı Yönetmek Sempozyumu
 • 16. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 7.Intercontinental Emergency Medicine ve 7. International Critical Care Congress
 • Toksikoloji Kursu K A P A T O K S - 3 Ankara
 • MENATOX 2020 İstanbul
 • Basic Point of Care Ultrasound Course Jordan
 • 2nd international Point Of Care Ultra Sound Course SonoTurkey
 • R E B O A  Kursu
 • 24. Acil Tıp Güz Sempozyumu Aydın
 • 5. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi
YAZARLAR                      [Tüm Yazılar...]
AYIN MAKALESİ        [Tüm Makaleler...]
Ayhan Aköz, Kenan Ahmet Türkdoğan, Nesibe Kahraman Çetin, Selen Kum, Ali Duman, Mevlüt Türe, Ahmet Ender Demirkıran
Predicting critical duration and reversibility of damage in acute mesenteric ischemia: An experimental study
İLETİŞİM

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 / Çankaya / ANKARA / TURKEY
info@atuder.org.tr

Tel: +90 312 4261214
Faks: +90 312 4261244

DERNEĞİMİZ

Derneğin Kurucuları
Derneğin Amaçları
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Acil Tıp Asistan Meclisi

KURSLAR

USG Kursu
İKYD Kursu
EKG

YAYINLARIMIZ

Eurasian Journal of Emergency Medicine (EAJEM)
Journal of Emergency Medicine Case Reports

ÜYELİK

Üyelik Koşulları
Üyelik Formu

 
 
 
 LookUs & Online Makale