Acil Tıp Uzmanlarının özlük hakları hakkında önemli gelişme.

20.02.2015

Değerli Acil Tıp Çalışanları

Hepinizin bildiği üzere Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 11 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Bu yönetmeliğe bağlı tezkere şu anda devlet hastanelerinde ve eğitim-araştırma hastanelerinde çalışan Acil Tıp Uzmanları ve acil servislerde çalışacak pratisyen hekimler içindir. Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışan başasistan ve eğitim sorumluları için de mağduriyetin giderilmesi için şu anda başka bir çalışma Sağlık Bakanlığı’nda devam etmektedir. Bu yönetmeliğin Acil Tıp Uzmanlarına (ATU) yapacağı katkılar kesinlikle çok önemlidir. Özlük haklarımız konusunda yapılmış fevkalade pozitif bir ayrımcılıktır.

Bu yönetmelikle ilgili olarak:

 1. Sözleşmeli kadroların kısa özeti ATU’ların maaşlarında artış demektir.
 2. Miktar olarak bazı bölgeler arası fark olmakla beraber şu an alınan bir maaş kadar artış bekleniyor.
 3. Şu anda acil tıp uzmanı kadrosunda çalışan ve acilde pratisyen hekim olarak çalışanlar bu kadrolardan faydalanabileceklerdir.
 4. Kamu hastanelerinde akademik kadrolarda çalışanlar (üniversitelerdeki akademisyenler hariç) için de performanslarda artış sağlanarak bu açığın kapatılması için bakanlıkta çalışmalar devam ediyor.
 5. Bir kurumda PDC kadro sayısı kadar ATU için sözleşmeli kadro olacak. Yani bir devlet hastanesinde 5 PDC ATU kadrosu varsa ve 6 ATU çalışıyorsa, sadece 5 ATU sözleşmeli kadroya geçebilecek.
 6. Bu öngörülen maaş artışları önümüzdeki Mart/Nisan ayı içerisinde olması bekleniyor.
 7. Maaş artışları izinlerde ve tatillerde kesilmeyecek.
 8. Sözleşmeli kadrolara geçip geçmemek konusunda tereddütleri olanlara geçmelerini tavsiye ediyoruz.
 9. Sözleşmeli kadroya geçtikten sonra istendiği zaman devlet memurluğu kadrosuna geçilebilir.
 10. Şu anda >900 ATU için sözleşmeli kadro tezkeresi çıktığını öğrendik.
 11. Konu ile ilgili geniş bilgi isteyenler 11 Şubat 2015 tarihi resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği okuyabilirler.

Bu vesile ile bu yönetmeliğin çıkmasında emeği geçen Sağlık Bakanına, Sağlık Bakanlığı Müsteşar ve Müsteşar yardımcılarına ve Kamu Hastaneler Birliği Başkanlığına Acil Tıp Uzmanları Derneği(ATUDER) adına çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıca özlük haklarımızın iyileştirilmesi için uzun zamandır tüm yetkililere defalarca müracaatta bulunup konunun bu aşamaya gelmesine vesile olan her iki derneğin değerli yetkililerine ve değişik vesilelerle kişisel olarak ta yetkililere konunun ehemmiyeti hakkında bilgi veren Acil Tıp Uzmanları arkadaşlarımıza ve hocalarımıza da  çok teşekkür ederiz.

 

UYARI: Yönetmelikte ATU ve pratisyen kavramları açık olarak geçmiyor. Bu konu bakanlıktan tezkerede açıklığa kavuşturulmuştur.

Acil Tıp çalışanlarına saygı ile duyurulur.

ATUDER YK

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ