İKYD Kurs Programı

B İ L İ M S E L   P R O G R A M
1. Gün 
08:30-08:45     Kayıt
08:45-09:15     Kursun Gözden Geçirilmesi Ve Amaçlar  
09:15-09:50     Kurs Öncesi Değerlendirme Testi
09:50-10:00     Kahve arası
10:00-10:30     Temel Yaşam Desteği (Teorik Eğitimi)   
10:30-10:40     Kahve arası
10:40-11:20     Temel Yaşam Desteği (Maketler Eşliğinde Pratik Eğitim)
11:20-11:30     Kahve arası
11:30-12:00    Hava Yolu                                 
12:00-13:00     Öğle arası
13:00-13:30 İleri Kardiyak Yaşam Desteği ve Yenilikler (Teorik Eğitim)          
13:30-14:00      Kardiyovasküler Farmakoloji                                
14:00-14:15     Kahve arası
14:15-14:45     Myokard Enfarktüsü                                    
14:45-15:15     Disritmiler, ölümcül disritmiler ve elektriksel tedavileri  
15:15-15:30 Kahve arası
 
İlk Gün Uygulamalı eğitimde grupların Dağılımı
Saat Pratik Eğitim 1.Oda Pratik Eğitim 2.Oda Pratik Eğitim 3.Oda Pratik Eğitim 4.Oda
15:30-16:00 A B C D
16:00-16:30 B C D A
16:30–16:45 Kahve arası
16:45-17:15 C D A B
17:15-17:45 D A B C
1.Oda: Havayolu, Entübasyon:
2.Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi:
3.Oda: Ritim tanıma:
4.Oda: Senaryolar:
 
2. Gün 
09:00-09:30 Yeniden canlandırmada özel durumlar ?                      
(Gebelik, Travma, astım’da kardiyak arrest)
09:30-10:00   Yeniden canlandırmada özel durumlar ?                    
(Toksikolojik acillerde kardiyak arrest)
10:00-10:15   Kahve arası
10:00-10:45   Yeniden canlandırmada özel durumlar ?  
(Çevresel aciller: anaflaksi, boğulma, donma, elektrik ve yıldırım çarpmalarında kardiyak arrest)
10:45-11:15    Yeniden canlandırmada özel durumlar ?                  
( Acilde trombolitik kullanımı. İnme ve pulmoner embolide kardiyak arrest)
11:15-11:30    Kahve arası
11:30-12:00    Resüsitasyonun etik ve yasal yönü                                                               

 

İkinci Gün Uygulamalı eğitimde grupların Dağılımı
Saat Pratik Sınav 1.Oda Pratik Sınav 2.Oda Pratik Sınav 3.Oda Pratik Sınav 4.Oda
13:00-13:30 A B C D
13:30-14:00 B C D A
14:00-14:15 Kahve arası
14:15-14:45 C D A B
14:45-15:15 D A B C
1.Oda: Havayolu, Entübasyon:
2.Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi:
3.Oda: Ritim tanıma:
4.Oda: Senaryolar:

 

15:15-15:30     Kahve Arası
15:30-16:15     Kurs sonrası değerlendrime testi
16:15-16:30     Kahve Arası
16:30-17:30     Sertifika Töreni ve kapanış

 

 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ