Kanunlar

Dosya Adı 
Yoğun Bakım Yan Dal Kanun No7496 Kabul Tarihi 21-2-2024 Yayın Tarihi 1 Mart 2024 Cuma Sayı 32476
Belge Türü: Kanunlar
Sağlıkta Şiddet Yasası Resmi Gazete 17.04.2020 Sayı: 31102
Belge Türü: Kanunlar
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Belge Türü: Kanunlar
Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Süresinin 4 Yıla İndirilmesi Hakkında Kanun 06.04.2011/6225
Belge Türü: Kanunlar
Tababet ve Subabati Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
Belge Türü: Kanunlar
Tam Gün Yasası 30 Ocak 2010/27478
Belge Türü: Kanunlar
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Belge Türü: Kanunlar
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251
Belge Türü: Kanunlar
Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi:29.05.1979 Sayısı:2238 R.G. Tarihi:03.06.1979 R.G. Sayısı:16655
Belge Türü: Kanunlar
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun
Belge Türü: Kanunlar
Döner Sermaye Kanunu Tarihi:04.01.1961 Sayısı:209 R.G. Tarihi:09.01.1961 R.G. Sayısı:10702 209 Sayılı
Belge Türü: Kanunlar
Devlet hizmet yükümlülüğü ile ilgili anayasa mahkemesi kararıesas sayısı:2010/113, Karar sayısı:2011/164
Belge Türü: Kanunlar
Hemşirelik Kanunu Tarihi:25.02.1954 Sayısı:6283 R.G. Tarihi:02.03.1954 R.G. Sayısı:8647
Belge Türü: Kanunlar
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Kanun Numarası: 3359 Resmi Gazete Tarih: 15.5.1987; Sayı: 19461
Belge Türü: Kanunlar
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun sayı:5258
Belge Türü: Kanunlar
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ