Derneğin Amaçları

 1. Türkiye’de acil tıp alanının genişlemesine katkıda bulunmak,
 2. Acil tıp sahasında çalışan hekimleri acil tıp konularında mezuniyet sonrası eğitime teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 3. Acil tıp sahasında çalışan hekimlerin özlük haklarını korumak; maddi ve manevi çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çaba sarf etmek,
 4. Tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik etmek ve eğitim standartlarını belirlemek,
 5. Acil sağlık hizmetlerinin organizasyon, sosyal ve ekonomik yönlerini değerlendirmek,
 6. Acil tıp ile ilgili olarak yapılacak klinik öncesi ve klinik araştırmaları teşvik etmek, desteklemek,
 7. Acil tıp uzmanlarının gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışma koşulları iyileştirmek için çalışmalarda bulunmak
 8. Acil tıp hekimlerinin hastane öncesi ve hastane sonrası acil hizmetler sisteminde ve felaket planlamasında aktif olarak çalışmalarını desteklemek,
 9. Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlardaki kaliteli acil sağlık hizmetini ve hasta nakli standartlarını belirleyip kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasını teşvik etmek,
 10. Acil tıp sahasında çalışanların tıbbi bilgisini geliştirmek için sürekli eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmak ,
 11. Acil tıp uzmanlarının eğitim, çalışma, ekonomik, standartlarını iyileştirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak,
 12. Acil tıp uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak ve bu konuda temel danışmanlık görevini üstlenmek,
 13. Acil tıp konuları ile ilgili belirli aralıklarla kurs ve sınav düzenleyerek kaliteyi arttırmak,
 14. Acil tıp alanındaki eğiticilerin verimliğini desteklemek (kitap ,dergi, slayt seti)
 15. Tıp öğrencilerinin acil tıp uzmanlığını seçmelerini desteklemek,
 16. Acil Tıp Anabilim Dallarının kaliteli bir şekilde çoğaltılması ve geliştirilmesine yardımcı olmak
 17. Tüm vatandaşların iyi bir acil servis almasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapmak
 18. Acil servis hastalarının sorunlarıyla ilgilenmek ve daha iyi hizmet alabilmelerini temin etmek
 19. Acil tıp alanında geleceğin eğitici, araştırıcı ve yöneticilerini yetiştirmek için kurs, toplantı ve kaynaklar ile teşvikte bulunmak
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ