Sınav soru konuları

 

ACİL TIP YETERLİLİK KURULU (ATYK)
ACİL TIP BİLGİ YETERLİLİK SINAVI

SINAV SORU KONU BAŞLIKLARI

Sorular hazırlanırken aşağıdaki her konu başlığı için epidemiyoloji, patogenez, klinik, tanı yöntemleri, tedavi ve komplikasyonlar, prognoz, vb. alt başlıkları içerecek şekilde soru kökleri oluşturulmasına dikkat edilecektir. Kullanılan konu kodları “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Müfredatı” temel alınarak kodlanmıştır.

010. Hastane öncesi bakım
020. Afet önce hazırlık
030. Resusitasyon
040. Resusitasyonda prosedürler
050. Analjezi-anestezi ve prosedural sedasyon
060. Acil yara bakımı
070. Kardiyovasküler hastalıklar
080. Solunum acilleri
090. Gastrointestinal aciller
100. Renal ve genitouriner aciller
110. Gebelik ve jinekoloji
120. Pediatrik aciller
130. İnfeksiyöz aciller
140. Nöroloji
150. Toksikoloji
160. Çevresel aciller
170. Endokrin aciller
180. Hematolojik ve onkolojik aciller
190. Göz, Kulak-burun-boğaz ve ağız cerrahisi
200. Dermatolojik aciller
210. Travma
220. Kemik-eklem yaralanmaları
230. Kas-iskelet hastalıkları
240. Psikososyal rahatsızlıklar
250. Özel durumlar
260. Acilde Şiddet
270. Görüntüleme
280. Paramedikal konular
290. Acil servis yönetimi ve organizasyonu

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ