Yönetmelikler

Dosya Adı 
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 13 Eylül 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31952
Belge Türü: Yönetmelikler
Covid-19 nedeniyle vazife malullüğü ( Aralık 2020)
Belge Türü: Yönetmelikler
AHA 2020 CPR VE ECC (Emergency Cardiovascular Care) Güncellemeleri - Önemli Noktalar
Belge Türü: Yönetmelikler
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 14.05.2018 tarihli
Belge Türü: Yönetmelikler
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (20.02.2018 Tarihli ve 30338 Sayılı Tebliğ)
Belge Türü: Yönetmelikler
Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı (TUKMOS)
Belge Türü: Yönetmelikler
Doçentlik Sınav Yönetmeliği 07 Şubat 2015/29260
Belge Türü: Yönetmelikler
Kongre ve Sempozyumlara Katılımla İlgili Bakanlık Genelgesi Eğitim Gideri 27.02.2008/16
Belge Türü: Yönetmelikler
Kongre ve Sempozyumlara Katılımla İlgili Bakanlık Genelgesi Eğitim Gideri Kongre 20.07.2004/97
Belge Türü: Yönetmelikler
Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Genelge 2010/6
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisileri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımı 18 Şubat 2011/27850
Belge Türü: Yönetmelikler
T.C Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 26 Mart 2013/28599
Belge Türü: Yönetmelikler
T.C Sağlık Bakanlığı Personeline karşı işlenen şuçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardım usul ve esasları 28 Nisan 2012/28277
Belge Türü: Yönetmelikler
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 26.04.2014/28983
Belge Türü: Yönetmelikler
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Rotasyon Süreleri Karar 82
Belge Türü: Yönetmelikler
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Uygulamalarının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 16 Ekim 2009/27378
Belge Türü: Yönetmelikler
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046
Belge Türü: Yönetmelikler
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.05.2010/27591
Belge Türü: Yönetmelikler
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 15.11.1990/20696
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare Ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik
Belge Türü: Yönetmelikler
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Tarihi:11.08.1973 R.G. Sayısı:14622
Belge Türü: Yönetmelikler
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Belge Türü: Yönetmelikler
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği 26.03.2013/28599
Belge Türü: Yönetmelikler
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik 08.06.1988/19808
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
İlkyardım Yönetmeliği tarih: 22/05/2002 Sayı: 24762
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği 02.09.2003/25217
Belge Türü: Yönetmelikler
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.06.2011/25217
Belge Türü: Yönetmelikler
Hasta Hakları Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Özel Hastaneler Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (Son Değişiklerle Beraber)
Belge Türü: Yönetmelikler
Hemşirelik Kanununun 4 üncü Maddesine Dayanılarak hazırlanan Hemşirelik Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Atama ve Nakil Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik
Belge Türü: Yönetmelikler
Ambulans Hizmetleri Yonetmeligi
Belge Türü: Yönetmelikler
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
Belge Türü: Yönetmelikler
Madde Bağımlılığı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ