Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Başar CANDER

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DANIŞMA KURULU

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
BAŞ DANIŞMAN

GENEL MÜDÜR

Y. Başkan Yardımcısı

Prof. Dr.

Zeynep Çakır

YK. Genel Sekreter

Prof. Dr.

Behçet Al

Sayman

Prof. Dr.

Mehmet Okumuş

Başkan

Prof. Dr.

Polat Durukan

Doç. Dr.

Burak Katipoğlu

Prof. Dr.

Mehmet Gül

Üye

Prof. Dr.

E. Erol Ünlüer

Üye

Prof. Dr.

Yunsur Çevik

Üye

Doç. Dr.

M. Nuri Bozdemir

Üye

Doç. Dr.

Mücahit Avcil

   

Üye

Dr. Öğrt. Üyesi

Mehmet Koşargelir

Üye 
Doç. Dr.

Özlem Bilir

Üye 
Doç. Dr.

Şerife Özdinç

Üye

Prof. Dr.

Hakan Şevki Eren

   

 

 

         

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

DANIŞMA KURULU YEDEK ÜYELERİ

 

Yedek Üye 
Doç. Dr.  

Ethem Acar

 

 

 

 Yedek Üye 
Prof. Dr.

İlhan KorkmazYedek Üye 
Dr. Öğrt. Üyesi 

Oğuzhan Bol

 

 

 

 Yedek Üye 
Prof. Dr.

Hüseyin Narcı

 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ