Asistanlar Arası Bilgi Yarışması. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi 16 - 19 Nisan 2015 Antalya

24.02.2015

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)'in 16 - 19 Nisan 2015 tarihinde Rixsos Otel ANTALYA'da düzenleyeceği 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi kapsamında "Asistanlar Arası Bilgi Yarışması " düzenlenecektir.

Yarışmalar ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

ASİSTANLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI

AMAÇ: Tüm zahmetleri aşarak kongreye katılan asistan arkadaşlarımızın da içerisinde olabilecekleri ve tamamen onlara ait bir aktivite düzenlemektir. Amaç kesinlikle insanların bilgi düzeylerini birbirleriyle yarıştırmak değildir. Bu aktivitenin katılımcılar ve adaylar için çok heyecanlı olacağını düşünüyoruz.

GRUP SAYISI: 5 (beş)

GRUPTAKİ KİŞİ SAYISI: 4 (dört)

Grupların oluşturulması:

1.      Katılımcı asistanlar, bir grupta toplam dört kişiyi geçmeyecek şekilde istedikleri kişilerle grup oluşturabilirler.

2.      Asistanlar arasında kıdemlilik derecesine bakılmaz.

3.      Gruptaki kişiler aynı eğitim yerlerinden olabilecekleri gibi farklı eğitim kurumlarından da bir araya gelip grup oluşturabilirler.

4.       Her grubun isim listesi kongreden en az beş gün önce yarışmanın yöneticisine bildirilir.

Soruların oluşturulması ve yarışmanın şekli:

1.       Gizli olmak kaydı ile Türkiye’de Acil Tıp alanında uzmanlık yapmış farklı kişilerden soru alınacaktır.

2.      Soru istenen her bir kişi ağırlık dereceleri farklı olmak üzere toplam 5 (beş) soru hazırlayıp cevapları ve referansları ile beraber sorunun ağırlık derecesini de belirterek (birden beşe kadar numaralandırarak) yarışmanın yöneticilerine gönderir.

3.      Toplam soru sayısı altmış (60) olacak.

4.      En ağır sorular 500, ikinci sıradaki 400, üçüncü sıradaki 300, ikinci sıradaki 200 ve en hafif olarak belirtilen sorular 100 puan değerinde olacak.

5.      Benzer olan soruların yerine yenileri istenecek..

6.      Toplanan sorular ağırlık derecelerine göre beş kutuya konur.

7.      Bir kutuda da karışık yedek sorular olur.

8.      Her bir kutudaki sorular birden on ikiye (12) kadar numaralandırılır.

9.      Kutulara “gece nöbeti, konsultasyon, yoğun bakım, ilgili bölüm ve uzmanlık tezi” isimleri verilir.

10.  Hangi kutuda kaç puanlık sorular olduğu kutunun ismi ile beraber kutunun üzerine yazılır (Bu kutular Word dosyası şeklinde olacak).

11.  Soru şekli doğrudan olabilir, boşluk doldurma şeklinde olabilir, radyolojik görüntüleme veya EKG olabilir, herhangi bir hastalığın klinik bir görüntüsü (anjioödem gibi) olabilir.

Yarışma

1.      Gruplar ekranı net görecek şekilde ayrı masalara otururlar.

2.      Sorular ekranda net görünecek şekilde tedbir alınır.

3.      Her kutudan her bir gruba eşit sayıda soru düşer.

4.      İlk sorunun hangi gruba sorulacağı kura ile belirlenir.

5.      Soru sorma sırası kendisine gelen grup istediği kutudan istediği numaralı soruyu seçer.

6.      Soru kendisine sorulur ve cevaplaması için maksimum 15 saniye süre tanınır.

7.      Bu süre içerisinde doğru cevap verirse grup hanesine sorunun puanı yazılır.

8.      Belirlenen sürede doğru cevap alınmaması veya sürenin dolması durumunda diğer gruplardan ilk butona basan cevap verme hakkı kazanır. Aynı kural doğru cevap alınana veya beş grup bitene kadar devam eder. Beş gruptan da doğru cevap alınamazsa cevap verme hakkı salondaki kişilere geçer.

9.      Salondan soru sorma sırasında grupları rahatsız edecek durumlardan sakınılması için önceden tedbir alınır.

10.  Sorular doğru cevaplandırıldıktan sonra ekrandan da doğru cevap verilir.

11.  Soruların sorulması sırasında, puanların yazılmasında, sürelere riayet edilmesinde ve benzer konularda karışıklık olmaması için üç bağımsız hakem seçilir. Bu hakemler kurallara uyulmadığı zaman soruyu iptal edebilir. Bunun yerine yedek kutudaki karışık sorulardan sorulur.

12.  Tüm sorular bittikten sonra puanlar hesaplanır. Birinci gelen gruba kongrede ödül dağıtma saatinde grup çağırılır ve hediyeleri verilir.

Bir grup için soru ve puan tablosu (örnek)

YOĞUN BAKIM GRUBU

SORULAR

500 PUAN

400 PUAN

300 PUAN

200 PUAN

1OO PUAN

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

ASİSTAN SUNUMLARI

AMAÇ

a.       Sunum yapma konusundaki kabiliyetlerini göstermek isteyen ve heyecanını acil tıp çalışanları ile paylaşmak isteyen acil servislerin en çok çalışıp en çok yorulan emektarlarına bir aktivite imkânını sağlamak;

b.      İleride akademik hayatta çalışmak isteyen arkadaşlarımız için yeteneklerini göstermelerine zemin oluşturmak

 

KAPSAM

Aşağıda da belirtileceği gibi güncel olmak kaydı ile adaylar istedikleri konuda sunum hazırlayabilirler.

YER VE ZAMAN

16–19 Nisan 2015 ATUDER kongresi Antalya

KURALLAR

1-Yarışmaya kimler nasıl katılabilir?

Yurt içinden ve yurt dışından, Acil Tıp Kliniklerinde Araştırma Görevlisi unvanı ile görev yapan tüm hekimler katılabilir.

2-Başvuru

  1. Başvuru internet yolu ile duyurulacak olan web sitesi üzerinden yapılacaktır.
  2. Adaylar başvuru sırasında tüm kimlik bilgilerini, çalıştığı kurumu ve sunum konularını web sitesinde oluşturulacak bir formu doldurarak bildireceklerdir.
  3. Toplam sekiz (8) aday sunum yapabilecektir.
  4. Fazla başvuru durumunda kura ile sekiz kişi seçilecek.
  5. Seçilen adaylar çalıştığı kurumların anabilim dallarına, dekanlıklarına veya hastane yöneticilerine bildirilecektir.

3-Adayın dikkat edeceği konular

  1. Konular, Acil Tıbbın güncel konularından seçilmelidir.
  2. Sunumlar tamamen orijinal olmalı ve bizzat aday tarafından hazırlanmalıdır.

4-Yarışma süreci ve değerlendirme

1.      Sunumlar isteyen herkes tarafından izlenebilir,

2.      Adayların sunum sırası kura ile belirlenir,

3.      Sunumlar dört kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir,

4.      Her bir sunuma ayrılan toplam süre on (10) dakikadır.

5.      Jüriler değerlendirme esnasında adayların konuya ve sahneye olan hâkimiyetini, diksiyonunu, sunuş planını, slâyt dizilişini ve kalitesini dikkate alacaklardır.

6.      Jüri değerlendirmeleri yüz (100) puan üzerinden olacaktır.

7.      Jüri değerlendirmesi her bir jüri tarafından ferdî olarak ve gizli puanlama ile yapılacaktır.

8.      Tüm sunumlar bittikten sonra, Yarışma Komisyonu marifetiyle jürilerden alınan değerlendirmeler neticesinde, en yüksek puanı alan aday birinci olarak belirlenecektir.

9.      Sonuçlar kongre kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır.

10.  Birinci olan aday:

a.       Kongrenin ödül töreninde katılımcılara takdim edilecektir.

b.      ATUDER tarafından tüm masrafları karşılanarak bir yıl sonraki kongreye konuşmacı olarak davet edilecektir.

c.       Adayın birinci olduğuna dair bir belge çalıştığı kurumun idaresine bildirilecektir.

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ