Acil Görüntülemede Toraks Modülü Kursu Okmeydanı E.A.H 31.01.2015 İstanbul. Genel değerlendirme ve FOTOĞRAFLAR

4.02.2015

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)’in , Acil Görüntüleme Çalışma Grubu 31 Ocak 2015 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, çoğunluğu  İstanbul olmak üzere, Trabzon, Çanakkale ve Antalya’dan gelen  53 kişilik bir kursiyer grubu ve 5 eğitimcimiz ile gerçekleştirdi.
Bu kursta anlatılan konular;
Toraks Anatomisi, Direkt grafi fiziği ve PA Akciğer grafisi, USG fiziği ve cihazın tanıtılması, Toraks Ultrasonografisi, Odaklanmış Ekokardiyografi, Bilgisayarlı Tomografi Fiziği, Toraks BT yorumlama.
Kursun sonunda katılımcılarımıza katılım belgeleri verildi.
Genel olarak katılımcılar kurstan memnun kaldıklarını ifade ettiler.
Bu kursun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar CANDER olmak üzere, Acil Görüntüleme Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. A. Sadık GİRİŞGİN’e, Doç. Dr. E. Erol ÜNLÜER’e, Prof. Dr. Orhan OYAR’a. Uzm. Dr. Fatih Esad TOPAL’a ve ev sahibi  olarak kursumuza destek veren Okmeydanı E.A.H Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Sevilay Sema ÜNVER’e ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Fotoğraflar için tıklayınız.

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ