Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Olağanüstü Genel Kurul İlanı

24.03.2015

Acil Tıp Uzmanları Derneği(ATUDER) Sayın Üyelerine Duyurulur

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

 

Acil Tıp Uzmanları Derneği(ATUDER)’in olağanüstü genel kurulu 10 Nisan 2015 tarihinde dernek merkezinin adresi Güleryüz Sokak Emek Apt No:26/ 19 Yukarıayrancı/Çankaya/ANKARA adresinde saat 12:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen günde toplantı yeter sayısının sağlanamaması veya ertelenmesi halinde, ikinci toplantı  19 Nisan2015 tarihinde, Rixos Kemer ANTALYA adresinde saat:11 00’de,  çoğunluk aranmaksızın aynı gündem maddeleri ile genel kurulun yapılmasına ve üyelere ikinci toplantının elektronik posta yolu ile de duyurulmasına karar verilmiştir.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Prof. Dr. Başar CANDER

Acil Tıp Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

1.       Açılış ve yoklama.

2.       Divan Başkanlığı seçimi.

3.       Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

4.       Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

5.       Başkanlık divanına sunulan dilekçelerin görüşülmesi

6.       Dilek ve temenniler

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ