Doç. Dr Cenker EKEN'in SPSS ve MedCalc Uygulamalı Klinik İstatistik kitabı yayımlandı.

25.03.2015

Derneğimiz asil üyelerinden ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Cenker EKEN'in  "SPSS ve MedCalc Uygulamalı Klinik İstatistik" Kitabı Dünaya Kitapevi tarafından yayımlanmıştır.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) yönetim Kurulu olarak;

Doç. Dr. Cenker EKEN'i tebrik ederiz. Hayırlı olsun.

  

Ülkemizin klinik araştırmalarda nitelik ve niceliksel anlamda çok da önlerde olduğunu söyleyemeyiz. Klinik araştırmalarda orijinal bir hipotez seçilmesi, uygun bir metodoloji ve sağlıklı veri toplanması gibi önemli noktalar vardır. Bir diğer önemli husus ise verilerin analizidir ve klinisyenler bu konuda çoğu zaman sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Seneler boyunca yapmış olduğum klinik araştırma ve veri analizleri sonucunda edindiğim deneyim, klinik istatistiğin uygun yöntemlerle basit ve öz biçimde anlatıldığı takdirde aslında hiç de o kadar zor  olmadığıdır. Bu kitabın çıkış noktası, klinisyenler için ayrıntılardan uzak, görsel objelerin sık kullanıldığı ve örneklerle anlatılan istatistik kaynağına ihtiyaç duyulduğunu düşünmemdir. Bu kitapta yukarıda belirttiğim ihtiyaçlar gözetilerek, bir klinisyenin en çok ihtiyaç duyduğu istatistiksel analizler en basit şekilde, algoritmalar kullanılarak ve matematiksel formüllerden kaçınılarak anlatılmaya çalışıldı. Bu kitap ile hiç istatistik bilmeyen bir klinisyenin sadece bu kitabı kullanarak ihtiyaç duyduğu istatistiksel analizleri yapması hedeflenmiştir.

Doç. Dr. Cenker EKEN

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ