EAJEM Dergimizin Thomson Reuters’in ESCI (Emerging Sources Citation Index) veri tabanına başvurusu kabul edildi.

10.09.2015

Saygıdeğer Acil Tıp Camiası,
 
‘’Eurasian Journal of Emergency Medicine ( EAJEM ) dergimizin Thomson Reuters’in ESCI (Emerging Sources Citation Index) veri tabanına başvurusu kabul edildi.  
Dergimizde basılan yayınlar 2016 yılı itibariyle WEB OF SCIENCE (WoS) sisteminde görünecek. 
Okurlarımıza duyurulur.
 
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ