Bilimsel Araştırmalar Yöntem ve Teknikleri Kursu (BAYTEK) Trabzon

08.02.2016

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından 06 Şubat 2016 tarihinde Trabzon'da düzenlenen 7. Bilimsel Araştırmalar Yöntem ve Teknikleri Kursu BAYTEK'e toplam 33 kişi katıldı.
Katılımcıların büyük çoğunluğu başta Trabzon'dan olmak üzere, Rize, Giresun, Ordu, Samsun gibi illerimizden geldiler.
Ağırlıklı olarak Acil Tıp Uzmanlık alanından olmakla beraber; Biyokimya, İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Piskiyatri, Kardiyoloji uzmanlık dallarından da katılımcılar mevcuttu. 
Etkinlik katılımcılar arasında memnuniyet yarattı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)'in  faaliyet alanını genişletmesi açısından iyi bir örnek teşkil etti.
Emeği geçen herkese Trabzon olarak teşekkürü bir borç biliriz. 

Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Üyesi

Fotoğraflar için tıklayınız.


 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ