12. Ulusal Acil Tıp Kongresi "Asistan Bilgi Yarışması"

19.04.2016

12. Ulusal Acil Tıp Kongresi kapsamında " Asistan Bilgi Yarışması "  düzenlenecektir. Bu etkinlik ile ilgili detaylar aşağıdadır.

ASİSTAN BİLGİ YARIŞMASI

AMAÇ: Tüm zahmetleri aşarak kongreye katılan asistan arkadaşlarımızın da içerisinde olabilecekleri ve tamamen onlara ait bir aktivite düzenlemektir. Amaç kesinlikle insanların bilgi düzeylerini birbirleriyle yarıştırmak değildir. Bu aktivitenin katılımcılar ve adaylar için çok heyecanlı olacağını düşünüyoruz. 
GRUP SAYISI: 5 (beş)
GRUPTAKİ KİŞİ SAYISI: 4 (dört)

Grupların oluşturulması:

 1. Katılımcı asistanlar, bir grupta toplam dört kişiyi geçmeyecek şekilde istedikleri kişilerle grup oluşturabilirler.
 2. Asistanlar arasında kıdemlilik derecesine bakılmaz.
 3. Gruptaki kişiler aynı eğitim yerlerinden olabilecekleri gibi farklı eğitim kurumlarından da bir araya gelip grup oluşturabilirler.
 4.  Her grubun isim listesi kongreden en az beş gün önce yarışmanın yöneticisine bildirilir.

Soruların oluşturulması ve yarışmanın şekli:

 1.  Gizli olmak kaydı ile Türkiye’de Acil Tıp alanında uzmanlık yapmış farklı kişilerden soru alınacaktır.
 2. Soru istenen her bir kişi ağırlık dereceleri farklı olmak üzere toplam 5 (beş) soru hazırlayıp cevapları ve referansları ile beraber sorunun ağırlık derecesini de belirterek (birden beşe kadar numaralandırarak) yarışmanın yöneticilerine gönderir.
 3. Toplam soru sayısı altmış (60) olacak.
 4. En ağır sorular 500, ikinci sıradaki 400, üçüncü sıradaki 300, ikinci sıradaki 200 ve en hafif olarak belirtilen sorular 100 puan değerinde olacak.
 5. Benzer olan soruların yerine yenileri istenecek..
 6. Toplanan sorular ağırlık derecelerine göre beş kutuya konur.
 7. Bir kutuda da karışık yedek sorular olur.
 8. Her bir kutudaki sorular birden on ikiye (12) kadar numaralandırılır.
 9. Kutulara “gece nöbeti, konsultasyon, yoğun bakım, ilgili bölüm ve uzmanlık tezi” isimleri verilir.
 10. Hangi kutuda kaç puanlık sorular olduğu kutunun ismi ile beraber kutunun üzerine yazılır (Bu kutular Word dosyası şeklinde olacak).
 11. Soru şekli doğrudan olabilir, boşluk doldurma şeklinde olabilir, radyolojik görüntüleme veya EKG olabilir, herhangi bir hastalığın klinik bir görüntüsü (anjioödem gibi) olabilir.

Yarışma

 1. Gruplar ekranı net görecek şekilde ayrı masalara otururlar.
 2. Sorular ekranda net görünecek şekilde tedbir alınır.
 3. Her kutudan her bir gruba eşit sayıda soru düşer.
 4. İlk sorunun hangi gruba sorulacağı kura ile belirlenir.
 5. Soru sorma sırası kendisine gelen grup istediği kutudan istediği numaralı soruyu seçer.
 6. Soru kendisine sorulur ve cevaplaması için maksimum 15 saniye süre tanınır.
 7. Bu süre içerisinde doğru cevap verirse grup hanesine sorunun puanı yazılır.
 8. Belirlenen sürede doğru cevap alınmaması veya sürenin dolması durumunda diğer gruplardan ilk butona basan cevap verme hakkı kazanır. Aynı kural doğru cevap alınana veya beş grup bitene kadar devam eder. Beş gruptan da doğru cevap alınamazsa cevap verme hakkı salondaki kişilere geçer.
 9. Salondan soru sorma sırasında grupları rahatsız edecek durumlardan sakınılması için önceden tedbir alınır.
 10. Sorular doğru cevaplandırıldıktan sonra ekrandan da doğru cevap verilir.
 11. Soruların sorulması sırasında, puanların yazılmasında, sürelere riayet edilmesinde ve benzer konularda karışıklık olmaması için üç bağımsız hakem seçilir. Bu hakemler kurallara uyulmadığı zaman soruyu iptal edebilir. Bunun yerine yedek kutudaki karışık sorulardan sorulur.
 12. Tüm sorular bittikten sonra puanlar hesaplanır. Birinci gelen gruba kongrede ödül dağıtma saatinde grup çağırılır ve hediyeleri verilir.

Bir grup için soru ve puan tablosu (örnek)
 

YOĞUN BAKIM GRUBU
SORULAR 500 PUAN 400 PUAN 300 PUAN 200 PUAN 1OO PUAN
1.          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          


BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURU İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Prof. Dr. Behçet AL   
İLETİŞİM: 0533 810 76 90
MAİL: [email protected]

Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR
İLETİŞİM: 0532 050 70 37
MAİL: [email protected]

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ