12. Ulusal Acil Tıp Kongresi kapsamında " Asistan Sunumları " etkinliği yapılacaktır.

20.04.2016

ASİSTAN SUNUMLARI 

http://www.acil2016.org/default1.asp?p=asistan_sunum

AMAÇ

1.     Sunum yapma konusundaki kabiliyetlerini göstermek isteyen ve heyecanını acil tıp çalışanları ile paylaşmak isteyen acil servislerin en çok çalışıp en çok yorulan emektarlarına bir aktivite imkânını sağlamak;

2.     İleride akademik hayatta çalışmak isteyen arkadaşlarımız için yeteneklerini göstermelerine zemin oluşturmak

KAPSAM
Aşağıda da belirtileceği gibi güncel olmak kaydı ile adaylar istedikleri konuda sunum hazırlayabilirler.

YER VE ZAMAN
19 -22 Mayıs 2016 ATUDER kongresi Antalya

KURALLAR

1- Yarışmaya kimler nasıl katılabilir?
Yurt içinden ve yurt dışından, Acil Tıp Kliniklerinde Araştırma Görevlisi unvanı ile görev yapan tüm hekimler katılabilir.

2- Başvuru

1.     Başvuru internet yolu ile duyurulacak olan web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2.     Adaylar başvuru sırasında tüm kimlik bilgilerini, çalıştığı kurumu ve sunum konularını web sitesinde oluşturulacak bir formu doldurarak bildireceklerdir.

3.     Toplam sekiz (8) aday sunum yapabilecektir.

4.     Fazla başvuru durumunda kura ile sekiz kişi seçilecek.

5.     Seçilen adaylar çalıştığı kurumların anabilim dallarına, dekanlıklarına veya hastane yöneticilerine bildirilecektir.

3- Adayın dikkat edeceği konular

1.     Konular, Acil Tıbbın güncel konularından seçilmelidir.

2.     Sunumlar tamamen orijinal olmalı ve bizzat aday tarafından hazırlanmalıdır.

4- Yarışma süreci ve değerlendirme

1.     Sunumlar isteyen herkes tarafından izlenebilir,

2.     Adayların sunum sırası kura ile belirlenir,

3.     Sunumlar dört kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir,

4.     Her bir sunuma ayrılan toplam süre on (10) dakikadır.

5.     Jüriler değerlendirme esnasında adayların konuya ve sahneye olan hâkimiyetini, diksiyonunu, sunuş planını, slâyt dizilişini ve kalitesini dikkate alacaklardır.

6.     Jüri değerlendirmeleri yüz (100) puan üzerinden olacaktır.

7.     Jüri değerlendirmesi her bir jüri tarafından ferdî olarak ve gizli puanlama ile yapılacaktır.

8.     Tüm sunumlar bittikten sonra, Yarışma Komisyonu marifetiyle jürilerden alınan değerlendirmeler neticesinde, en yüksek puanı alan aday birinci olarak belirlenecektir.

9.     Sonuçlar kongre kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır.

10.   Birinci olan aday:

1.      Kongrenin ödül töreninde katılımcılara takdim edilecektir.

2.     ATUDER tarafından tüm masrafları karşılanarak bir yıl sonraki kongreye konuşmacı olarak davet edilecektir.

3.     Adayın birinci olduğuna dair bir belge çalıştığı kurumun idaresine bildirilecektir.

ASİSTAN SUNUM BAŞVURUSU

 

Adı Soyadı

Çalıştığı Kurum

Telefon

Eposta

Sunmak İstediği Konu

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ