Bilimsel Araştırmalar Yöntem ve Teknikleri Kursu Kursu (BAYTEK) Erzurum'da 30 Nisan 2016 tarihinde yapıldı.

3.05.2016

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)'in uzun süreden beri devam eden Bilimsel Araştırmalar Yöntem ve Teknikleri Kursu (BAYTEK), 30 Nisan  2016 tarihinde, Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Erzurum'da 30 kişilik bir katılımla başarı ile gerçekleştirildi.

Bu kursumuzda katılımcılara;

Hipotez, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,

Veri Toplama, Randomizasyon, BİAS

Gruplara ayrılarak 1 saatlik bir Workshop (Hipotez Kurma, Randomizasyon, Çalışma Dizaynı)

Tanısal ve Tedavi Çalışmalarının Yorumlanması,

İstatistiksel Kavramlar, İstatistiksel Testler ve Programlar

Gruplara ayrılarak 1 saatlik Workshop ( Değişkenlerin Tanımlanması, Dağılım Ölçütleri, Uygun Test Seçimi, Test Sonuçlarının Yorumlanması)

Verilerin Sunumu ve yazım kuralları

Etik Kurullar, Bilimsel Yayın Etiği

gibi konular üzerinde sunumlar yapıldı, bilgi aktarımında bulunuldu. 

 

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu olarak,

Bu oraganisayonun gerçekleşmesinde emeği geçen;

Prof. Dr. Mustafa SERİNKEN,

Prof. Dr. Oktay ERAY

Doç. Dr. Cenker EKEN'e  ve ayrıca Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D Başkanı ve ATUDER Yönetim Kurlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şahin AŞLAN'a mükemmel ev sahipliğinden  dolayı teşekkür ederiz.

 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ