ATUDER'e yapılan iftiralara yanıt.

5.09.2016

     TEKZİP METNİ

 

KEŞİDECİ               : Acil Tıp Uzmanları Derneği

                                     Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19 Çankaya/ANKARA

 

VEKİLİ                     : Av. Orhan DÜR

                                     Kule Cad. Kule Plaza Kat: 31 No: 52 Selçuklu/KONYA

 

MUHATAP              : Turkuaz Gazete Dergi Basım A.Ş.

                                     Barbaros Bulvarı Cam Han Kat:5 No:153 Beşiktaş/İstanbul

 

AÇIKLAMALAR   : 5651 sayılı yasanın 9.maddesi gereğince; tekzip metninin yayımlanmasına dair ihtardır.

 

 

TEKZİP METNİ

Sayın Muhatap;

 

İçerik sağlayıcısı olduğunuz Star Gazetesinin 05.09.2016 tarihli “FETÖ’nün profesörlerine ihraç koruması’’ başlıklı yazı, sağlıklı ve mantıklı bir bilgiye dayanmadığı gibi müvekkil ATUDER açısından karalayıcı, aşağılayıcı ibareler içermektedir. Bu ibareler aynı zamanda müvekkilin itibarını zedelemekte ve onuruna leke sürmektedir.

Söz konusu haber varsayımlar üzerine ve haber yazarının şahsi kanaatinin de eklenmesi suretiyle, müvekkil derneğin adının geçtiği haberde asılsız beyanların aşağılayıcı bir tarzda ele alınması suretiyle yazılmıştır.

ATUDER diğer uzmanlık dernekleri gibi sağlık alanında dar bir bütçeyle çalışmalar yapmaktadır ve devletin hiçbir biriminden hiçbir zaman herhangi bir katkı almamıştır. Nitekim Devletin böyle bir destek kalemi de mevcut değildir. Görüldüğü gibi davalını söze konu yazısı, sansasyon oluşturup yalnızca çok tiraj yapabilmek veya reklam gibi ticari kaygılarla oluşturduğu aşikar olan haber niteliğinden yoksun suçlamalarda bulunduğu bir yazıdır. Zira yıllardır ulusal basında hizmet veren ilgili gazetenin böyle bir anlayışla haber yapabilmesi akıl alır bir durum değildir.

ATUDER yıl boyunca acil tıp uzmanları için kurs seminer ve kongre düzenlemektedir. Bu alanlarda sadece bilimsel dersler ülkemizin her yanından öğretim üyeleri ve uzmanların katılımıyla verilmektedir. Bu faaliyetler tüm uzmanlık derneklerinde aynı şekilde verilmektedir. Bunların herhangi başka bir amacı veya getirisi söz konusu değildir. Yurt içinde ve yurt dışında ders anlatan öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu görevlerinin başındadır ve FETÖ’ yle hiçbir ilgisi yoktur. Yıl boyunca 200’den fazla konuşmacı görev almaktadır. 800 üyesi olan bir dernekte sadece birkaç üyenin meslekten ihraç edilmesi ileri sürülerek müvekkil derneğin ve tüm üyelerinin itham edilmesi çok zalimce bir tutumdur.

Nijerya Üniversitesi kurucu rektörü olarak ifade edilen Prof. Dr. Levent Altıntop derneğin kurucusu değildir. Nitekim web sayfasında kurucu üyeler açıkça belirtilmiştir.

 

·         Rıfat Tokyay

·         Fettah Fevzi Ersoy

·         John Robert Fowler, JR

·         Hakan Güven

·         Ülkü Ergene

·         Metin Çakmakçı

·         Erdoğan Mütevelli Sözüer

·         Şevket Cumhur Yeğen

·         Murat Pekdemir

 

Bu çok değerli kurucular arasında Levent Altıntop yoktur. Aynı zamanda derneğin onursal başkanı da değildir. Müvekkil dernekte aktif hiçbir görevi yoktur.2002-2004 yılları arasında dernek başkanlığını sadece bir dönem yapmıştır.

Müvekkil dernek, Yönetim kurulu 11 asil 5 yedek üyeden oluşmaktadır. Bu 16 kişiden sadece bir kişi FETÖ kapsamında gözaltına alınmıştır. Diğer üyelerin hepsi görevinin başında millet vatan sevgisiyle yoğrulmuş çok değerli uzmanlardır. 16 kişiden seçimle gelen sadece bir kişi için nasıl çoğunluk ifadesi kullanılmaktadır. Bu durum, insaf ölçüsünün dışına çıkmaktır.

Dernekte yönetime gelmek için her yolu deneyen ancak başarılı olmayan 8-10 kişilik bir grup istediği neticeyi alamayınca maalesef geçer akçe olan paralel iftirasına baş vurarak dernekler masası dahil her yere bu şekilde saldırarak şehitlerin kanı üzerinden kendine rant elde etmek ve makam elde etmek niyetini göstermektedir.

Bu iftiralar sonucunda benzer şekilde dernekler masasına aynı kişiler tarafından yoğun dilekçeler verilmiş ve dernek faaliyetleri bu yüzden OHAL kapsamında incelemeye alınmıştır ancak dernek kapatılmamıştır. Ancak bu incelemelerin sonucu dahi beklenemeden bu iftiralar basın yoluyla da devam ederek süreci etkileme yoluna gidilmiştir.

Derneğin ana geliri kongredir ve bu gelir kuruşu kuruşuna belgeli olarak harcama kalemleriyle ortadadır. Bilimsel faaliyetler dışında hiçbir yere bir kuruş harcama yoktur.

Yöneticilerin FETÖ’yle hiçbir ilgisi yoktur. Örneğin derneğin tüm banka hesapları yıllardır yapı kredi bankasındadır. 17-25 Aralık sürecinden öncede sonra da hiçbir şekilde Bank Asya ile de çalışılmamıştır.

30 Temmuz 2017 de dernek yönetim kurulu toplanmış ve açığa alınan üyelerin üyelikleri dondurulmuş ihraç edilen memurların ise ihraç edilmesi her dernekten önce karara bağlanmıştır. Darbe gecesi ise ilk olarak yine dernek tarafından şiddetli bir kınama ve kabul etmememe bildirisi yapılmıştır. Bu kararlar, derneğin web sitesinde de açıkça görülmektedir.

Uzmanlık dernekleri öğretim üyesi ve uzmanların üye olabildiği kurumlardır. Üyeler için herhangi bir MİT raporu istenmemektedir. 15 yıl boyunca üye olan bu 800 üyeden az sayıda bir kısmının dernek üyesi olması kaçınılmazdır ve tüm uzmanlık dernekleri için bu sorun geçerlidir.

Derneğin yürütücü kurulu gibi olan başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, müdür konumunda hiçbir kimsenin FETÖ ile ilgisi yoktur, açığa alınmamıştır, gözaltına alınmamıştır. Çok büyük bütçeleri olan birçok köklü uzmanlık derneğinde başkan, başkan yardımcısı sekreter ve yönetim kurulu üyeleri açığa alınmış ve bu dernekler tüzel olarak hukuka uygun olarak FETÖ ile ilişkilendirilmezken onda bir bütçeye sahip 16 yönetim kurulu üyesinden bir tanesi meslekten ihraç edilmiş bir derneğin hedefe alınması tamamen iftiraların sonucudur. Ne yazık ki ulusal basında yer alan ve kamuoyuna hitap eden davalı da bu şekilde bir iftira kampanyasına gerçekleri araştırmaksızın dâhil olmuştur.

Söz konusu ibareler müvekkil derneğin gerek üyeleri gerekse aynı konuda çalışan dernekler arasında itibarını zedelemektedir. Bu karalama hareketinin çirkinliği karşısında müvekkil dernek şaşkınlığa uğramıştır. İnternet haberciliği ve yazılı basında da yer alan davalı basın organı yalnızca bu mesnetsiz ve kötü niyetli ifadeleri sarf etmekle de kalmamış, müvekkil kuruma karşı yapılan bir takım çirkin yakıştırmalarla da karalama kampanyasına devam etmiştir.

İnternet sitenizde yer alan bu asılsız haberler müvekkil derneğin toplum içerisinde küçük düşürülmesine, marka değerinin azalmasına yönelik zedeleyici nitelikte olup, olaylar iddialar üzerine yazarın şahsi yorumları eklenerek haber yapılmıştır. Bu durum basın ahlakı ile bağdaşmamaktadır. Basın olarak haberinizin veriliş şeklini ve müvekkilimizi zan altında bırakan karalayıcı ifadelerinizi meslek ahlak ve ilkeleriyle hareket eden hiçbir gerçek basın mensubunun onaylamayacağı bir haberdir. Mezkûr yazınız, Basın Kanunu’na olduğu gibi, basın mesleğinin gereklerine de açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu haberleriniz mesleğin amacına ve “haberin yapılması esnasında halkın haber alma özgürlüğünün temin edilmesi ile birlikte haber süjelerinin de korunması” gerekliliğine aykırıdır.  

Gazetecinin ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu taşıması ilke iken; maddi ve inandırıcı hiçbir delil bulunmadan, şahsi kanaatler içeren asılsız isnatlar ile müvekkilin kişilik haklarını zedeleyici bir haberin verilmiş olması kabul edilemez. Açıklanan nedenlerle, müvekkilin sahip olduğu tüm alacak, dava ve haklar şimdilik saklı kalmak üzere; kamuoyuna tamamen yanlış yansıtılan söz konusu haberin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ve 5817 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan şekli şartlara uyularak yayımlanmasını vekâleten rica ederiz.

 

Sayın Noter;

                                               3 nüsha halinde düzenlenen bu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 05.09.2016

 

 

                         Tekzip İsteyen

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Vekili

                                                                          Av. Orhan DÜR

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ