Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)'in Kamuoyuna ve Üyelerimize duyurusudur.

23.12.2016

Acil Tıp Uzmanları (ATUDER) Türkiye’nin sadece “Acil Tıp Uzmanlarının (ATU)” üye olabildiği “tek acil tıp uzmanlık derneğidir”. Şimdiye kadar dokuz yüze yakın ATU derneğimize kayıt yaptırmıştır. ATUDER her yıl Türkiye’de, Avrupa’da, Asya ve Orta Doğu’da onlarca başarılı, ses getiren bilimsel faaliyete öncülük etmektedir. Yine, ATUDER komşu ve gönül coğrafyamızda da acil tıp uzmanlığının gelişimine katkıda bulunmakta ve eğitim desteği vermektedir. Böylece ülkemizin adını acil hizmetleri alanında uzak-yakın coğrafyamıza ve tüm dünyaya duyurmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, Sağlık Bakanlığı personellerinin eğitimi, kamu ve tüzel kurumlarda hizmet içi eğitimi vermekte ve bakanlıkla beraber önemli projelere imza atmaktadır. ATUDER’in parlak kariyeri, yalnızca dernek dışında değil, dernek içinde de, zaman zaman düşmanca düzeylere ulaşan rekabet ortamına neden olmuştur.  Hepimizin bildiği, 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişimden sonra kendilerini artık meslektaşlarımız kabul etmediğimiz bazı yenikler, rekabette centilmenlik boyutlarının tamamen dışına çıkarak, enaz darbe girişimi kadar menfur bir girişimde bulunmuş, ülkenin içinde bulunduğu atmosferin oluşturduğu kaygan zeminden faydalanarak işi ATUDER’i şikâyet etmeye kadar vardırmışlardır.

Şikâyet sahiplerinin bu resmi fakat isimsiz şikâyet dilekçesi ilgili resmi makamlara ulaşmasını takiben derneğimizin faaliyetleri üç aylığına Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından incelemeye alınmıştır. Şikâyet sahipleri bununla yetinmeyip farklı veya gerçek isimlerle özellikle dernek yönetim kurulunda aktif olarak çalışanlarının çalıştıkları yerlerde rektör, dekan, hastane yöneticisi ve il kamu hastaneler birliği sekreterleri gibi kurum yöneticilerini bizzat arayarak veya haberler göndererek “hepimizin “FETÖ’cü olduğu, derneğimizin bakanlar kurulu tarafından kapatıldığı, üyelerinin çoğunun tutuklandığı, FETÖ’ne parasal kaynak sağladığımızı ve onlarla işbirliği yaptığımızı, çok tehlikeli bir durumda olduğumuzu” söyleyerek yalan, iftira ve çirkefliklerini sürdürmüşlerdir. Asıl acı ve ironik olan taraf ise bilerek, isteyerek, bu hassas ve olağanüstü dönemde yüce devletimizin gerçek FETÖ’cüler üzerine yoğunlaşması gereken mesaisine zarar vermişler, hatta belki isteyerek saptırmışlardır.

Bu müfteriler, iftira ve saptırma kampanyalarını daha da etkili hale getirmek için bazı sosyal medya, görsel ulusal medya ve dergilerde para karşılığında asılsız, yalan haber yaptırmaya kadar vardırdılar. Bizzat bu haberleri yapan muhabirler olayın asılsız olduğunu öğrendikten sonra bizleri arayıp özür dilemişlerdir. Yine aynı iftira sahipleri derneğimizin bazı üyelerini arayarak “ATUDER’in mutlaka kapanacağını, tüm yönetim kurlu üyelerinin tutuklanacağını, diğer üyelerin de soruşturulacağını” söyleyerek dernekten uzak durmalarını ve istifa etmeleri gerektiğini söyleyerek korku ve endişe havasının oluşmasını sağlamışlardır.

Tüm bu maksatlı yalan ve iftiraya dayalı asılsız haberlerle aleyhimizde olan çalışmaların sonucu olarak,  ATUDER’in tüm yönetim kurulu üyeleri üç ay boyunca FETÖ ve diğer terör örgütleri ile olan bağlantıları açısından milli istihbarat, emniyet, YÖK ve çalıştığımız kurum yöneticileri tarafından her yönü ile soruşturulmuş; derneğimizin şimdiye kadar olan faaliyetlerinin tamamı inceden inceye tetkik edilmiş, tüm banka hesaplarımız elekten geçirilmiştir. Tüm bu sıkı inceleme ve dikkatli soruşturmalar sonucunda ilgili makamlarca “ATUDER’in bir meslek derneği olduğu, diğer tüm meslek derneklerinde olduğu gibi bazı üyelerinin FETÖ’den dolayı ihraç edilmekle beraber ATUDER’in bundan sorumlu tutulamayacağı ve ayrıca da ATUDER’den atılanların sayısı ve oranın diğer meslek derneklerinden daha az olduğu ve ATUDER’e üye olup atılanların ATUDER yönetimi tarafından dernekten de ivedilikle atıldıkları, derneğin tüm faaliyetlerinin kanun ve nizamlara uygun olduğu, mevcut on yönetim kurulu üyesinden hiç birinin FETÖ ile bir bağlantılarının olmadığı; ATUDER aleyhine yapılan şikâyetlerin ve kampanyaların maksatlı ve art niyetli olduğu” fikri hâsılolmuştur.

Bu kararlı fikir neticesinden sonra ATUDER‘in tekrar faaliyetlerine aktif olarak devam etmesi için “AÇILMASINA KARAR VERMİŞLERDİR. ATUDER şu anda tüm bilimsel faaliyetlerine başlamıştır. Söz konusu karar metni taraflarca imza altına alınmıştır. Neyse ki her şerde bulunan hayır, bu meselede de kendini göstermiş ve bu olağanüstü hal durumunda ATUDER en ince tetkikler sonucunda “temiz” olarak çıkmış tek meslek derneği olarak yer almıştır.

Bizleri şikâyet eden bir kısım meslektaşlarımız bu karara rağmen bazı kurul ve kuruluşlarda idarecileri yanlış yönlendirmek için iftiralara devam etmektedirler. Hatta bazı yerlerde kurum yöneticileri beraberlerinde çalışan “ACİL TIP UZMANLARINI” makamlarına çağırarak dernekten istifa etmeleri gerektiğini söylemiş ve baskı yapmışlardır. Söz konusu durumlarda çok değerli yöneticilerimizden, resmi inceleme sonucu verilmiş “temiz” kararı ve buna istinaden yapmış olduğumuz beyanları esas almaları konusunda hassasiyet göstermelerini arz ederiz.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)

Yönetim Kurulu

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ