Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)'den üst düzey ziyaretler.

16.04.2017

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar CANDER, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet GÜL ve Dernek Saymanımız Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ ile birlikte 13.04.2017 tarihinde çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirildi.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Başkanı Sayın Dr. Hasan AYDINLIK makamında ATUDER heyetini kabul etti. Sayın AYDINLIK'ın makamında gerçekleşen bu ziyarette, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) heyeti olarak yeni görevlerinden dolayı başarı dilekleri iletildi. ATUDER’in gerek yurtiçinde ve gerekse de yurt dışında gerçekleştirdiği ve yapmayı planladığı faaliyetlerden bahsedildi. TKHK Başkanımız faaliyetlerimize yoğun ilgi gösterdi, yapılacak daha çok iş olduğundan ve acil tıbbın sahiplenmesi gereken alanlardan bahsederek ATUDER’e olan güvenini dile getirdi.

Ayrıca, dernek başkanımız Prof. Dr. Başar CANDER’in Acil Tıp Yan Dalları ile ilgili konuyu burada da dile getirmesi sonucunda, Sayın Dr. Hasan AYDINLIK; özellikle Toksikoloji yan dalı olmak üzere, Acil Tıp’ta birçok yan dal bulunması gerekliliğinden bahsedildi, Acil Tıpta ileri gitmiş ülkelerde yan dallar acil tıbbın bir vazgeçilmezi iken Türkiye’de Acil Tıp çeyrek asrı aşkın bir sürede gelişimini sürdürürken yan dal konusunda dünyanın gerisinde kalmaması gerektiği konuşuldu. Yan dallar konusunda ileri düzeyde temasların gerekliliği ve Acil Tıbbbın da doğası gereği ilk temasın acil servisler olması nedeniyle bazı yan dalları sahiplenilmesi gerektiği konuşuldu ve bu yan dalların hızla ihdası konusunda mutabık kalındı.

Acil Servislerin yaşadığı sıkıntıları ve dernek olarak çözüm önerilerimizi ATUDER olarak sunduk. Basımı 2016 yılında gerçekleşen ilk Türkçe Acil Tıp Textbook kitabı, Prof. Dr. Başar CANDER tarafından imzalanarak Sayın Başkana hediye edildi. Ayrıca ATUDER’in yayınlarından Acilin Öyküsü ve son yayınımız olan Acilde Sözün Demi kitabımız da kendisine takdim edildi. 13. Ulusal Acil Tıp Kongremize yaptığımız daveti olumlu karşılayarak gelmek istediklerini belirttiler.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet TAHİROĞLU da ATUDER heyetini makamında kabul etti. ATUDER hakkında olumlu ve güzel bir havada sohbet edildi. Faaliyetler hakkında bilgi verildi. Acilin önemi ve çalışma alanlarında duyulan ihtiyaçlardan bahsedildi ve olumlu karşılandı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’ün Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK Bey’e makamında ziyaret gerçekleşti. Acil Tıbbın güncel durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, Derneğimizin yaptığı bilimsel çalışmalardan, yayınlarımızdan ve son dönemdeki faaliyetlerimizden örnekler sunuldu.

Sevde Beyazıt Kaçar Hanım Ekonomi Bakanlığındaki makamında ATUDER heyetini kabul etti. Kendilerine Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)’in Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Sempozyum ve kurs faaliyetlerinden örnekler gösterildi. Yayınlarımızdan örnekler verildi.  Acil Yan Dalları burada da konuşuldu, desteklenmesi gerektiği yönünde olumlu görüş aldık.

ATUDER olarak gerçekleştirdiğimiz bu üst düzey ziyaretler Acil Tıp açısından oldukça önemliydi. Siyasetin bu yoğun zamanında bize zaman ayırıp projelerimizi dinlemek ve ileriye dönük projeksiyonları dinleyen üst düzey yöneticilerimiz Acil Tıbbın daha kalifiye ve nicelik olarak gelişmesinin yanında profesyonellerin öncülüğünde nitelik olarak ta daha ileri düzeyde olması gerektiği bu konuda ATUDER’i desteklerini sunmuşlardır. Bu güzel ve verimli görüşmeler dostane bir havada gerçekleşmiş olup Acil Tıbbı daha ileriye taşıyacak yan dallar konusunda müjdeli günler beklemektedir.                                                                                           

Doç.Dr. Mehmet OKUMUŞ

ATUDER YK Üyesi Sayman

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ