13. Ulusal Acil Tıp Kongresi Asistan Sunumları Yarışması

26.04.2017

ASİSTAN SUNUMLARI

AMAÇ

  1. Sunum yapma konusundaki kabiliyetlerini göstermek isteyen ve heyecanını acil tıp çalışanları ile paylaşmak isteyen acil servislerin en çok çalışıp en çok yorulan emektarlarına bir aktivite imkânını sağlamak;
  2. İleride akademik hayatta çalışmak isteyen arkadaşlarımız için yeteneklerini göstermelerine zemin oluşturmak

KAPSAM
Aşağıda da belirtileceği gibi güncel olmak kaydı ile adaylar Acil Tıp ile ilgili istedikleri konuda sunum hazırlayabilirler.

YER VE ZAMAN
18–21 Mayıs 2017 ATUDER kongresi Antalya

KURALLAR
1- Yarışmaya kimler nasıl katılabilir?

Yurt içinden ve yurt dışından, Acil Tıp Kliniklerinde Araştırma Görevlisi unvanı ile görev yapan tüm hekimler katılabilir.
2- Başvuru

 1. Başvuru aşağıdaki formda belirtilen tüm alanlar eksiksiz doldurularak internet üzerinden yapılacaktır.
 2. Adaylar başvuru sırasında tüm kimlik bilgilerini, çalıştığı kurumu ve sunum konularını web sitesinde oluşturulacak bir formu doldurarak bildireceklerdir.
 3. Toplam sekiz (8) aday sunum yapabilecektir.
 4. Fazla başvuru durumunda kura ile sekiz kişi seçilecek.
 5. Seçilen adaylar çalıştığı kurumların anabilim dallarına, dekanlıklarına veya hastane yöneticilerine bildirilecektir.

3- Adayın dikkat edeceği konular

 1. Konular, Acil Tıbbın güncel konularından seçilmelidir.
 2. Sunumlar tamamen orijinal olmalı ve bizzat aday tarafından hazırlanmalıdır.

4- Yarışma süreci ve değerlendirme

 1. Sunumlar isteyen herkes tarafından izlenebilir,
 2. Adayların sunum sırası kura ile belirlenir,
 3. Sunumlar dört kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir,
 4. Her bir sunuma ayrılan toplam süre on (10) dakikadır.
 5. Jüriler değerlendirme esnasında adayların konuya ve sahneye olan hâkimiyetini, diksiyonunu, sunuş planını, slâyt dizilişini ve kalitesini dikkate alacaklardır.
 6. Jüri değerlendirmeleri yüz (100) puan üzerinden olacaktır.
 7. Jüri değerlendirmesi her bir jüri tarafından ferdî olarak ve gizli puanlama ile yapılacaktır.
 8. Tüm sunumlar bittikten sonra, Yarışma Komisyonu marifetiyle jürilerden alınan değerlendirmeler neticesinde, en yüksek puanı alan aday birinci olarak belirlenecektir.
 9. Sonuçlar kongre kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır.
 10. Birinci olan aday:
  1.  Kongrenin ödül töreninde katılımcılara takdim edilecektir.
  2. ATUDER tarafından tüm masrafları karşılanarak bir yıl sonraki kongreye konuşmacı olarak davet edilecektir.
  3. Adayın birinci olduğuna dair bir belge çalıştığı kurumun idaresine bildirilecektir.

 

ASİSTAN SUNUM BAŞVURUSU için tıklayınız

 
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ