13. Ulusal Acil Tıp Kongresi Sözlü Bildiri Ödülleri

6.06.2017

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu olarak,

Kongremize Sözlü Bildiri gönderen tüm araştırmacılarımıza teşekkür ederiz.

Bildiri kitabının PDF'si web sitemize yüklenmiştir. Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı.

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ