13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress Yılın Kliniği Ödülleri

14.06.2017

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) olarak bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu uygulamadaki amacımız; Acil Tıp alanında faaliyet gösteren, emek sarf eden kliniklerimizi görüp takdir, tebrik, teşvik etmek ve onurlandırmaktı. Kongre Organizasyon Komitesi olarak Yılın Kliniği Ödüllerini üç kategoride verdik.

·        Genel Kategoride, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

·        Kongreye En Fazla Bildiri Gönderimi Kategorisinde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D

·        Kongreye En Fazla Katılım Kategorisinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D

Layık görülmüştür.

Acil Tıp Uzmanları Derneği ( ATUDER ) Yönetim Kurulu olarak

Ödül alan kliniklerimizin çalışanlarını ve hocalarını tebrik ederiz.

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ