MEADEM 2017’de ki dinamik buluşmalardan biri de YEPS ve YEMD buluşmasıydı

14.10.2017

8-11 Ekim 2017’de İstanbul’da yapılan 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi dünyanın birçok ülkesinden katılan sosyal toplum kuruluşları ve akademisyenlerle etkili bir birliktelik yarattı. Bu güzel toplantı deneyimli hocalarımızı bir araya toplayarak bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına ortam hazırlamasının yanında genç akademisyenlere ve gönüllülere de birbirlerini tanıma imkanı sundu. Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) bünyesinde yükselmeye çalışan dinamik bir ekip olan Young Emergency Physicians Society  (YEPS) ekibi ve EUSEM’in alt gruplarından olan Young Emergency Medicine Doctors (YEMD) grubu bu toplantıda ortak bir panel düzenledi. Bu tanışma panelinde her iki grubun birbirlerine kendilerini anlatma şansı oldu. Dinamik ve üretken beyinlerin bu buluşmasında hem ilerideki bilimsel kongre ve sempozyumlarda yapılabilecek yeni eğitim uygulamaları üzerinde konuşuldu hem de birlikte yürümenin önemi vurgulandı. Her ülkeden üyeler barındıran EUSEM gibi uluslar arası topluluklarda dil engelinin aslında bulunmadığı, kendini yetersiz görenlerin bu konuda sınırlandırılmış hissetmemeleri paylaşıldı. İletişim ve birlikteliğin gücünden bahsedildi. EUSEM başkan vekilinin de katıldığı toplantıda alınan başlıca teklifler şöyleydi:

1- EUSEM’in düzenlediği refresher kurslarından birini Türkiye’de düzenlemek

2- Eurosimcup olarak da bilinen simülasyon turnavasına Türkiye’den ekipler göndermek

3- EUSEM’in internet sayfasını Türkçeye çevirmek

4- 2018’de Glaskow’da yapılacak olan EUSEM kongresine en az bir Türk ekibi göndermek

Başarı ve bilim adına güzel bir adım atıldı. 

 

 

 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ