50. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu( İKYD) genel bir değerlendirme

16.10.2017

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursları (İKYD) , devam zorunluluğu olan, iki günlük hem teorik, hem de maket başı pratik eğitimleri olan ve  kursun sonunda yapılan sınavda, sadece başarılı olanlara sertifika verilen bir programdır.  İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) kursunda, temel yaşam desteği uygulamaları, ritm tanıma, hava yolu uygulamaları, EKG değerlendirme, laringoskop, otomatik eksternal defibrilatör uygulamaları, senaryolarla uygulamalar yapılmıştır. Bu kursun hedefi; 2015 yeni Resüsitasyon Kılavuz kurallarına uygun olarak başarılı resüsitasyon yönteminin ve yeni bilgilerin paylaşılmasını ve yaşama şansı olan hastalara müdahale ile sağ kalım oranlarını artırmaktır. 

50. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (İKYD) , 14 - 15  Ekim 2017 tarihinde Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM) Erzurum da yapıldı. 8 kişilik eğitmen grubumuzun yanında, 34 kişilik bir kursiyer grubu ve 13 kişilik Eğitici Eğitimi kursiyerleri ile birlikte toplam 55 kişilik bir katılımla gerçekleşti. 

Kursun birinci günü, Temel yaşam desteği teorik ve pratik eğitimi, Hava yolu kontrolü, Kardiyak protokollerin gözden geçirilmesi ve 2015 KPR/ AKB Kılavuz yenilikleri, Kardyovasküler farmokoloji, Miyokard  infarktüsü, Disritmiler , ölümcül disritmiler ve elektriksel tedavileri  ve  uygulamalı eğitimlerimiz yapıldı.

15 Ekim 2017 tarihinde yani kursun ikinci ve son gününde, Yeniden canlandırmada özel durumlar`; inmede, donmada, gebelikte kardiyak arrest, travmada ve toksikolojik acillerde kardiyak arrest, elektrik ve yıldırım çarpmasında kardiyak arrest, astım anaflaksi ve boğulmada kardiyak arrest,  Resusitasyon açısından asit baz dengesi ve kan gazı analizi  ve Resusitasyonun etik ve yasal yönü anlatıldı. Daha sonra kursiyerler tek tek uygulama odalarına alınarak sınava tabi tutuldular.

Son olarak ,posttest den sonra yapılan hesaplamalar sonucunda belli bir baraj puanının üstünde not alanlara başarı belgeleri, altında kalanlara ise katılım belgeleri basıldı. Ardından sertifika töreni ve kapanışa geçildi.

İlk önce bu kursumuza eğitimci olarak katılan hekimlerimize teşekkür belgeleri,  Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU'nun sunumu ile ve isimlerinin  tek tek okunmasıyla sahnede alkışlarla verildi.

Daha sonra, kursumuzda Eğitici Eğitimine katılıp başarılı olanlara belgeleri sahnede yine isimleri tek tek  okunarak verildi.

Ardından kursumuzu  ilk üç sırada bitirenlere başarı belgeleri sahnede takdim edildi.

Kurs Birincileri

Dr. Emre ŞENGÜN,  Atatürk Üniversitesi tıp fakültesi Acil Tıp A.D Erzurum

Dr. Nazım Onur CAN, Atatürk Üniversitesi tıp fakültesi Acil Tıp A.D Erzurum

Kurs İkincisi

Dr. Safa DÖNMEZ,  Atatürk Üniversitesi tıp fakültesi Acil Tıp A.D Erzurum

Kurs Üçüncüsü

Uzm. Dr. Mevlana ÖMEROĞLU, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Son olarak da başarı ve katılım belgesi alan kursiyerlerimize belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile bir kursumuzu daha başarıyla bitirdik.

Bu kursun gerçekleşmesinde, başta Dernek Başkanımız ve İKYD Kurs Direktörümüz Prof. Dr. Başar CANDER olmak üzere, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D Başkanı, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İKYD Kurs Koordinatörümüz  Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR'a ve aşağıda isimleri yazılı eğitmenlerimize, sponsorlarımıza ve  katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERSUNAN

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Osman KOÇAK

Uzm. Dr. Erdal TEKİN

Uzm. Dr. Alpaslan ÜNLÜ

Uzm. Dr. Sibel GÜÇLÜ

Uzm. Dr. İlker AKBAŞ

Kurs Fotoğraflarına bakmak için tıklayınız.

Fotoğraflara bakmak için tıklayınız

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ