Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) iş birliğiyle ‘Acil Servis Çalışanları için İletişim Becerileri Kursu’ düzenlendi.

30.11.2017

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) iş birliğiyle ‘Acil Servis Çalışanları için İletişim Becerileri Kursu’ düzenlendi.
 
Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Simülasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen kursa GAÜN Hastanesi Acil Tıp hekimlerin yanı sıra çevre hastanelerde görev yapan acil tıp uzmanları da katıldı. Hasta ve hasta yakınlarına kötü haber verme, saldırgan hasta veya hasta yakınıyla baş etme, acil serviste yaşanan kriz ile baş etme, acil servis çalışanlarını motive etme, konsültan hekimlerle verimli diyalog ve tükenmişlik sendromuyla mücadele etmek gibi konuların ele alındığı kursta, merkezde bulunan simülasyon odalarında maketler ile de eğitim verildi.
Bu tür kursların çok faydalı olduğuna dikkat çeken Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Behçet Al, “Acil serviste son yıllarda hastaların yoğun olması sebebiyle iş yoğunluğu artıyor. Bu yoğun işleyiş içerisinde zaman zaman iletişim problemleri yaşıyoruz. Ölüm haberleri gibi zor haberleri verme, zor hastayla mücadele, acil serviste yaşanan kriz ile baş etme, kriz yönetimi, diğer hekimlerle olan iletişim gibi konuları daha anlaşılır bir düzeye getirmek için böyle bir beceri kursuna ihtiyacımız vardı.
 
Bu eğitimimizi uzman bir ekiple düzenledik. Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nın öğretim üyeleri, bu işle ilgilenen hocalarımızla bu kursu düzenliyoruz. Bu düzenlediğimiz ilk kursumuz. Kursumuzu hem Gaziantep’te hem de Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam ettirmek istiyoruz. Tüm illerde acil servislerde görev yapan doktor, hemşire, paramedik gibi personellerin bu beceri kursunu almalarını hedefliyoruz, bu anlamda bir gayretimiz söz konusu. İletişim becerileri çok ihtiyaç duyduğumuz bir konudur.
 
Bu tür kursların çok faydalı olduğunu düşünüyorum, bu tarz beceri kurslarıyla işimizi daha rahat yapacağımıza inanıyorum. Kursumuzda emeği geçen herkese ve tüm katılanlarla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
 
Kursta iletişim becerileri ve simülasyon hakkında eğitim veren Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin ise, “Simülasyon iki farklı açıdan kullanılıyor. Birincisi tıbbi uygulamalar, teknik beceriler. İkincisi; teknik olmayan beceriler, bugün burada toplanma nedenimiz olan iletişim ağırlıklı uygulamalardır. Simülasyon, gerçek dünyanın var olan yönlerini yineleyerek ya da çağrıştırarak yaratılan bir doğallık içinde tamamen katılımcı bir tarzda, gerçek deneyimleri rehberli deneyimlerle değiştiren ya da geliştiren teknik olarak tanımlanmaktadır.
 
Tıbbi anlamda ilk simülasyon Çinlilerin akupuntur öğretmek için kullandıkları bir simülatördür. Simülasyon yaklaşımları düşük gerçeklikli, orta gerçeklikli, yüksek gerçeklikli simülasyon olarak 3’e ayrılıyor. Simülasyona dayalı tıp eğitimi son zamanlarda özellikle sağlık alanında yaygınlaşmaya başlamıştır. Artan öğrenci sayıları, yükselen bir değer olan hasta güvenliği ve hakları, kullanımının sağlayacağı prestij ve benzeri nedenler simülasyona dayalı tıp eğitimini yaygınlaştırmıştır.
 
 
Tüm bu nedenlerden dolayı ülkemizde de son dönemde simülasyon ve simülasyona dayalı eğitime önem verilmekte, yeni simülasyon merkezleri açılmakta, simülasyona dayalı eğitimler çoğalmaktadır. Simülasyona dayalı eğitimler birçok araştırmada öğrenenlerin tutumlarını geliştirmede, tıbbi hataların azaltılmasında ve öğrenmeleri üzerine etkili bulunmuştur. Biz bu eğitimde hasta ve hasta yakınlarına kötü haber verme, saldırgan hasta veya hasta yakınıyla baş etme, acil serviste yaşanan kriz ile baş etme, acil servis çalışanlarını motive etme gibi konuları ele alacağız.
 
 
Herkese fayda sağlayacak bir eğitim diliyorum, tüm katılımcılara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 
 
 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ