Beyanımızdır

05.03.2018

Çok Kıymetli Acil Tıp Meslektaşlarımız

ATUDER bugüne kadar Acil Tıp camiasında edep perdelerini yırtarak hakaret etmek, garazla tenkit etmek, husumeti körüklemek, gıybet ve haset tellallığını yapmak dışında sermayesi tezahür etmemiş kişileri muhatap almayacaktır. Bu tarz ilişmelere “Kabil-i muhatap değil” nazarıyla bakacaktır.

Ancak serpilen fitne ateşinden başka meslektaşlarımızın kafasının karışmaması için beyan ederiz:

 1. ATUDER bu ülkede ordumuzdaki meslektaşlarımızla ortaklaşa “Savaş Acillerini” çalışan ve sempozyum düzenleyen ilk ve tek dernektir. Geçen yıl yine Gaziantep’te yapılan böyle bir çalışmaya Genel Kurmaydan general düzeyinde beş kişilik bir ekip katılarak tüm dersleri baştan sona kadar takip etmişlerdir. Ordumuzun bu mensupları aktivite sonrasında takdir ve şükranlarını ileterek ATUDER ile bu konuda bir büyük uluslararası aktivite düzenlemek isteklerini dile getirmişlerdir. ATUDERde yakın gelecekte bu bilimsel aktiviteyi de duyuracaktır.

 

 1. SAMS Amerika’da yaşayan sadece Suriyeli uzman doktorlardan oluşan bir Tıp derneğidir. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin izniyle ülkemizde onlarca organizasyon gerçekleştirmiştir. Şimdiki organizasyon da Suriye’de çalışan ancak bizlerin destekleriyle eğitime ihtiyacı olan meslektaşlarımızdır. Ülkemiz sahadaki Suriyeli sağlık çalışanlarının eğitimi için bu kesimlerle sürekli görüş halindedir. Kursa katılacak yabancıların tamamı Türkiye’yi destekleyen ve Türkiye’nin de destekledikleri kesimden oluşmaktadır. Bunların eğitimlerine katkıda bulunmak utanılacak bir durum değildir.

 

 1. Katılımcıların tamamının gelişi Dışişleri Bakanlığının izniyle olmaktadır. İzin verilmeyen hiç kimse katılamayacaktır. Şu anda da hepsinin izni çıkmıştır. Bunun dışında kurs lokal yöneticilerin (valilik, rektörlük) bilgileri dahilinde olmaktadır. Bilenler bilir; şu anda da Türkiye kontrolündeki yerlerde çalışan ve kursa gelecek bazı kişilerin maaşları ülkemiz tarafından ödenmektedir.

 

 1. Eğitimciler dünyanın birçok yerinde bu eğitimleri vermektedirler. Daha da önemlisi ATUDER bunlar için bir kuruş masraf ödememektedir. Tamamıyla kendi bütçelerinden gelmektedirler. WHO bu kişilerin eğitimlerini tanımaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde sadece işini yapan iyi eğitimcilerle çalışmak utanç verici bir kusur olarak görülmez.

 

 1. Yurt içinde samimi olarak katkı sunmak isteyen herkese ATUDER kapıları ve imkânları sonuna kadar açıktır.

 

 1. Yurt dışından da ülkemiz idaresinin kabul ettiği herkesle diyalog içerisinde olabileceğine inanmaktadır.

 

 1. Bununla berber tenkit edenler ATUDER’e olan tüm düşmanlıklarına rağmen bu kursa eğitimci olarak katılıp başta yabancı dili olmak üzere her yönüyle katkı yapacak donanımda kendilerini görüyorlarsa ve de istiyorlarsa buyursun gelsinler. Herkes şahit olsun masraflarının tamamını kendi cebimizden karşılayacağız ve hiçbir ikramdan kaçınmayacağız.

 

 1. Kusur arayan evvela kendi kusuruna bakmalı sonra başkalarını eleştirmeli. Acil Tıp amel defterlerinde çok az sevabı olan veya hiçbir sevabı olmayanlar eksiği ve fazlasıyla yüzlerce aktivite düzenleyen, binlerce meslektaşımızın imdadına her vesileyle koşmaya çalışan, daha iyisini yapmak, daha fazlasını üretmek için gece gündüz yüzlerce meslektaşlarımızın katkı sunduğu ATUDER’e kin ve hakaretle tenkit dilini uzatmaları çok çirkin düşmüştür.  Nitekim bu tezviratların olduğu gün başka tıp meslek dernekleri ATUDER’in başarılı faaliyetlerini merak edip kongrelerine davet etmişlerdi. Çok sayıda meslektaşlarımız da bizlerle iletişime geçip bu kurslara katılma isteklerini bildirmişlerdir.

 

 1. Her zaman dile getirdik yine beyan ediyoruz: Hem ATUDER’i hem de bizleri elbette ki eleştirebilirsiniz, eleştirmelisiniz ve her meslek derneğinde olabileceği gibi eleştirilecek kusur ve günahlarımız mutlaka vardır. İçinde kin, garaz, husumet, çamur atmak, yalan beyan olmayan tüm eleştirilerin başımız üstünde yeri vardır. ATUDER olarak gerek dernekler vasıtasıyla gerek şahsi olarak bu ülkede Acil Tıp binasında tuğlası ve harcı olan herkese şükran ve minnet borcumuz olduğuna inanıyoruz.

 

 1. En önemli meziyetini masa başında oturup “ATUDER veya bir başka dernek hangi yanlışı yaptı, hangi kusurları işledi” şeklinde taharri edip sosyal medyada paylaşımlar yapmak, hakaretler etmek, bunların habbe kadar hatalarını kubbe yapmak ve dağ kadar hizmetlerini habbe yapmak olarak bilenler; anlamalıdırlar ki bu tarz arzı şecaat aklı başında hiç kimseye maddi manevi lezzet vermeyecektir. Asıl utanılacak, kaçınılması gereken davranış budur. Bu yanlış beyan ve hakaret tokatlarının dönüp vuracağı yer merd-i kiptinin suratı olacaktır. 

 

 1. Bu haksız taarruzların vuku bulmasının bir sebebinin de haset olduğunu düşünüyoruz.  Adavet edenler adavet ettikleri kişilere gelen rahmet, iyilik ve başarıları kıskanır, düşmanlık eder. Ancak bu adavet muhataplarına az fakat kendilerine çok zarar verir. Çünkü haset evvela hasidi (haset edeni) ezer, bitirir.

 

Şahsımın hedef alınmasına gelince:

Kırk beş yaşıma yeni girdim. Hem meslek hem sosyal hem de manevi hayatımda “herkesi nefsinden üstün tut” hakikati bir düsturu hayatım olmuştur. Muhatabımın nefsini kendimden ali görmüşüm. Yıllardır beni seven de sevmeyen de çok iyi bilirler ki yalnız bir tane maskem var. O da gözleriyle gördükleri yüzümdür. Göründüğüm ve konuştuklarımdan başka gündemim olmadı. Bununla beraber karşıma enaniyetiyle çıkanlara bir parça eneyi göstermesini bilirim. Fakat bu sayfa o makamın yeri değildir diye şimdilik bu konuda susuyorum.

Yüzlerce kişinin el emeği, göz nuruyla vücuda getirilen büyük ve görkemli bir uluslararası kongre arifesinde olduğumuz bu günlerde olan onca haksız taarruzlara mukabele etmek mecburiyetinde kaldığımız için bu beyanı camiamızın müsamahalı nazarına arz ederiz. Büyük bir hedefe doğru koşarken dost bildiğimiz kişilerden atılan taşlar ayağımıza çarpmış; ne ehemmiyeti var!

Saygılarımla

ATUDER adına Dr. Behçet AL


 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ