Pediatrik Aciller Sempozyumu 22 - 23 Mart 2018 Gaziantep genel bir değerlendirme

25.03.2018

Çok Kıymetli Acil Tıp Meslektaşlarımız

“Pediatrik Aciller Sempozyumuz” 22-23 Mart 2018 tarihleri arasında ATUDER ve Gaziantep Üniversitesi birlikteliğiyle Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Ülkemizde yılda otuz milyona yakın pediatrik acil başvurularının olması bu sempozyumun ehemmiyetini göstermektedir. Zaten beklenmeyen sayıda katılımcının sempozyuma iştirak etmesi bu önemi ortaya çıkardı.

Sempozyumuz Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali GÜR,

Kilis Yedi Aralık Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN,

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Avni GÖKALP

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziyan ÇELEN,

Gaziantep Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Uzm. Dr. Davut Vecdi ERSÖZ,

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Suat ZENGİN,

Gaziantep Halk Sağlığı Başkanı Sayın Dr. Muhammed Emin İNCE,

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. Mesut ÖZKAYA ve çok sayıda üniversite ve il sağlık bürokratlarının katılımıyla başladı.

Büyük kongremizin yakın olması nedeniyle kontrollü ve lokal bir duyuru yapmamıza rağmen yurt dışından, Türkiye’nin her bölgesinden, her branştan uzman hekim, pratisyen hekim, yardımcı sağlık personelleri katıldı. Toplam 250 katılımcı için hazırlık yapılmıştı; ancak resmi kayıt sayısı beklentilerimizin üç katına çıktı ve tam olarak 742 kişi oldu. Salon her derste dolu idi. Bazı derslerde yüze yakın katılımcı sempozyumu ayakta ve yerlere oturarak izlemek zorunda kaldı. Sempozyumdan ziyade bir kongre oldu. Konuşmacılarımız işin tam olarak uzmanı idi ve mükemmel sunumlar hazırlamışlardı. Son yıllarda bu kadar kaliteli, katılımcının bu kadar istekli olduğu, derslere devam ettiği, sorularıyla konuşmacıları aktive ettikleri bir bilimsel organizasyona çok az rastlanır.

Katılımcıların ortak ve özet bir değerlendirmesi: “On beş yirmi yıldır onlarca organizasyona katıldık bu kadar faydalı, öğretici, eğlenceli bir organizasyon görmedik” şeklinde idi.

Tunceli’den tanımadığımız bir başhekim çıkıp gelmiş; hayranlığını gizleyemedi. Herkesin ortasında ATUDER’den Tunceli’ye aktivasyon istedi ve salondakileri şahit göstererek söz vermemizi istedi. Biz de söz verdik, Tunceli’ye de gideceğiz.

Sempozyumun son oturumda Acil Tıp Uzmanları, Çocuk Acil Uzmanı, Hastane idaresi, Acil Servis sorumlu hekimlerinin katılımıyla bir panel düzenlendi. Panelde çocuk acil uzmanlığının geleceği, büyük ve çocuk acil arasındaki ilişkiler ve sıkıntılar, idarecilerin tecrübeleri gibi konular tüm katılımcılar tarafında soru cevap şeklinde değerlendirildi ve sempozyum kalabalık bir coşku ile sona erdi.

Pediatrik Aciller için ATUDER bünyesinde yeni bir grup kuruldu. Bundan sonra pediatrik acilleri için aktivasyonlar bu grup marifetiyle devam edecektir.

Bu sempozyumda emeği olan başta hiçbir yardımını esirgemeyen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali GÜR, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziyan ÇELEN, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Suat ZENGİN, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Sayın Doç. Dr. Abdulkadir TURGUT, Sempozyum Sekreterleri Sayın Prof. Dr. Şevki Hakan EREN ve Doç. Dr. Suat ZENGİN, Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve asistanları, Yrd. Doç. Dr. M Murat OKTAY, Uzm Dr. Mustafa SABAK, Mustafa BOĞAN, Hasan GÜMÜŞBOĞA, Hüseyin GÜRBÜZ, Hasan SULTANOĞLU, Asım ARI, sempozyumun bilimsel ve organizasyon komitelerinde yer alan tüm meslektaşlarımıza can-u gönülden teşekkür ediyoruz.

 

Saygı ile duyurulur

ATUDER

Fotoğraflara bakmak için tıklayınız

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ