53. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu ( CPR- ACLS), 10 - 11 Kasım 2018 tarihinde SBU Kayseri Şehir Hastanesinde yapıldı.

14.11.2018

53. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (İKYD) , 10 - 11  Kasım 2018 tarihinde SBÜ Kayseri Şehir Hastanesinde, 10 kişilik eğitmen grubu ve 40  kursiyerin katılımıyla başarıyla gerçekleşti. 

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursları (İKYD) , devam zorunluluğu olan, iki günlük hem teorik, hem de maket başı pratik eğitimleri olan ve  kursun sonunda yapılan sınavda, sadece başarılı olanlara sertifika verilen bir programdır.  İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) kursunda, temel yaşam desteği uygulamaları, ritm tanıma, hava yolu uygulamaları, EKG değerlendirme, laringoskop, otomatik eksternal defibrilatör uygulamaları, senaryolarla uygulamalar yapılmıştır.     

Kursun birinci günü, Kurs Öncesi Değerlendirme Testi yapıldı, sonrasında Temel Yaşam Desteği (teorik eğitim, pratik eğitim),  Havayolu, İleri Kardiyak Yaşam Desteği ve Yenilikler,  Kardiyovasküler Farmakoloji, Myokard Enfarktüsü,  Disritmiler , ölümcül disritmiler ve elektriksel tedavileri  ve  uygulamalı eğitimlerimiz yapıldı. 

Kursun İkinci gününde  Yeniden canlandırmada özel durumlar 4 konu başlığı altında anlatıldı. Bunlar Gebelik ,Travma, Astım, Toksikolojik aciller,  anaflaksi ,boğulma, Donma, Elektrik ve Yıldırım çarpmasında resusitasyondu. Ek olarak Acilde trombolitik kullanımı hakkında bilgi verildi.

Son olarak da Resusitasyonun etik ve yasal yönü anlatıldı. Daha sonra kursiyerler tek tek uygulama odalarına alınarak sınava tabi tutuldular.  Kurs sonrası değerlendirme testi uygulandı. Yapılan hesaplamalar sonucunda belli bir baraj puanının üstünde not alanlara başarı belgeleri, altında kalanlara ise katılım belgeleri basıldı.

Ardından sertifika töreni ve kapanışa geçildi.   

Bu kursun gerçekleştirilmesinde başta Acil Tıp Uzmanlar Derneği (ATUDER) Başkanı Sayın Prof. Dr. Başar CANDER olamak üzere ATUDER Başkan Yardımcısı ve kurs direktörümüz Sayın Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR'a,  bizzat kursun başında bulunarak, kursumuzun  başından sonuna kadar ilgisini ve desteğini esirgemeyen Genel Müdürümüz ve Resüsitasyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÜL'e ve aşağıda isimleri yazılı tüm eğitimcilerimize teşekkür ederiz.   

Ayrıca kursun Kayseri Şehir Şehir Hastanesinde yapılmasında büyük emekleri olan ve mükemmel misafirperlik gösteren Dr. Öğrt. Üyesi Oğuzhan BOL'a da teşekkür ederiz.

 • Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU
 • Doç. Dr. Özlem BİLİR
 • Dr. Öğrt. Üyesi. Gökhan ERSUNAN
 • Dr. Öğrt. Üyesi. Abdullah Osman KOÇAK
 • Dr. Öğrt. Üyesi. Erdal TEKİN
 • Kardiyolog. Dr. Ömer ŞAHİN
 • Kardiyolog. Dr. Yasemin KILAVUZ
 • Uzm. Dr. Ahmet TOKSOY
 • Uzm. Dr. Alpaslan ÜNLÜ
 • Uzm. Dr. Fatma TORTUM
 • Uzm. Dr. Sibel GÜÇLÜ UTLU
 • Dr. Ömer Faruk GEMİŞ

Kursumuzu ilk üç sıra bitirenler

 • Birinci    Dr. Ömer Faruk İŞLEYEN            Gazi Üni Tıp Fak
 • İkinci      Dr. Ömer DOĞAN                        Kayseri Şehir Hastanesi                   
 • Üçüncü  Dr. Ahmet İbrahim BALKAYA       Kayseri Devlet Hastanesi
 • Üçüncü  Dr. Eyüp Cihan KAYA                   Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü

Fotoğraf Albümüne bakmak için tıklayınız.

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ