Eurasian Journal of Toxicology (EJT) ’nin ilk sayısı yayımlandı.

5.03.2019

Acil Tıbbın Değerli Üyeleri, 

Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin (ATUDER) çatısı altında, yepyeni bir misyon ve vizyon ile yayın hayatına kazandırdığımız Eurasian Journal of Toxicology Dergisi (EJT) ’nin ilk sayısı ile başta acil tıp camiası olmak üzere tüm tıp camiasının huzurlarında olmaktan büyük onur duyuyoruz...   

Zehirler, insanlığın var olduğu günden beri cadı kazanlarında kaynamış, idamlara, öz kıyımlara entrika ve politika cinayetlerine aracı olmuştur. İçinde bulunduğumuz çağda nedenler ve etkenler büyük bir değişime uğramakla birlikte, hâlâ hem insan sağlığını tehdit etmeye hem de sosyal bir problem olmaya devam eden zehirlenmelerin ilk karşılayıcıları acil servis hekimleri olmaya devam etmektedir. Akademik acil tıp hizmetlerinin Türkiye'deki çeyrek yüzyıllık başarılarla dolu geçmişi bu hastaları ilk bakıdan taburculuğa kadar acil hekimlerinin bilgi ve deneyimlerine emanet edilmesine vesile olmuş, acil hekimlerine bu konuda önemli bir bilgi birikimi ve tecrübe sağlamıştır.       

İlk sayımızı ilgi ve beğenilerinize sunarken http://dergipark.gov.tr/ejtox   öncelikle engin deneyimiyle tıbbi literatürde bu alandaki açığı fark eden ve her konudaki yol göstericiliği, yol açıcılığı ve yol arkadaşlığı ile en büyük destekleyicimiz olan ATUDER Başkanı Prof.Dr. Başar CANDER hocamıza yürekten teşekkürü bir borç biliriz. 

Ayrıca, bu fikir aklımıza düştüğü günden beri gecelerini gündüzlerine katarak tüm zorlukları kolaylaştıran yakın çalışma arkadaşlarımıza ve ilk sayının planlanan tarihten daha önce çıkabilmesine imkân sağlayan, klinik pratiklerini, deneyimlerini ve birikimlerini güncel gelişmeler ve kılavuzların ışığında, kanıta dayalı tıp prensipleri içerisinde bizlerle paylaşan siz değerli meslektaşlarımızın yoğun ilgisine minnettarız.    Bilgiyi üretme, paylaşma ve çoğaltma yolunda önemli bir başvuru kaynağı olarak literatürdeki yerini almasını, bilimin ışığına katkıda bulunmasını umut ettiğimiz dergimizin sizinle var olacağının altını çizmek isteriz... Hepinizin, hepimizin yolunu aydınlatması umut ve temennisiyle…                             

Tüm editöriyal kurul adına baş editörler;                                

Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR                                

Prof. Dr. Yunsur ÇEVİK

www.ejtoxicology.com

 

 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ