Derneğimizin, Şiddete Sıfır Tölerans Komisyonu Başkanı Sayın Dr. Şule AKKÖSE AYDIN hocamızın " Sağlık Hizmet Sunumu'nda Şiddet" ile ilgili yazısı yayımlandı.

20.10.2010

ATUDER, ŞİDDETE SIFIR TOLERANS TOPLANTISINDAYDI

Türk Tabipleri Birliği, 16 Ekim 2010 Cumartesi günü, tabip odaları ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin katılımıyla, "Sağlık Hizmet Sunumu'nda Şiddet" başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. TTB bünyesinde 2 yıl önce kurulan Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubunun II. Genel Toplantısı 26 uzmanlık derneği ve 27 tabip odası üyesi olmak üzere toplam 53 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) adına yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın katılmıştır. Toplantıda özellikle dikkat çekilen noktalar;
Hekimler mesleklerinin gereğini yaparken değişik türde şiddet olayları ile karşılaşmaktadır. Bunlar

  1. Sözel şiddet (küfür, hakaret vb)
  2. Davranışsal şiddet (Aşağılayıcı davranışlar)
  3. Fiziksel şiddet (darp, yaralama, ölüm)
  4. Tehdit edici davranışlar (zarar verme niyetinin gösterilmesi, tehdit edici vücut dili, sözel veya yazılı tehditler) şeklinde oluşmaktadır.

Şiddet olaylarına bağlı olarak hekimler hasta ya da hasta yakını tarafından şiddete uğrayacağı algısını taşımakta ve de mesleğini gereği gibi yapamaz durumdadır.

Hekimler yaşadıkları şiddet olayları karşısında kurumlarının konuya duyarsız kalmaları sonucu kurumlarına karşı güvensizlik duymaktadır.
Şiddet hekimlik mesleğin bir parçası haline getirilmeye, hekimlere kanıksatılmaya çalışılmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği tarafından gerçekleştirilen araştırmalar göstermektedir ki şiddet olayları en fazla acil servislerde (%62) görülse de tüm hekimlik alanlarında (kamusal-özel, tüm branşlar) yaşanmaktadır. Şiddet uygulayanların %86’sı hasta ve hasta yakını olup bunlar arasında %54 ile en fazla hasta yakını şiddete başvurmaktadır. Şiddet uygulayanların %92’si erkeklerden oluşurken, en fazla şiddete kadın hekimler uğramaktadır. Meslek yaşantısında sağlık çalışanlarının %64’ü en az bir defa şiddete maruz kalmış, %96’sı sağlık ortamında şiddete tanık olmuştur.
Tabip odaları Alo Şiddet Hattı gibi yapılanmalar oluşturarak 7 gün 24 saat hekimlerin şiddet ile karşılaştıkları herhangi bir zaman diliminde meslek odalarına ulaşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Halen, Ankara, Bursa, Gaziantep-Kilis, İstanbul, İzmir, Isparta ve Samsun tabip odalarınca oluşturulmuş Alo Şiddet Hatları çalışmaktadır.

Toplantıda ayrıca şiddete uğrayan hekimlerin nasıl bir yasal prosedür izlemesi gerektiğine dair bilgilendirme yapılmış ve bununla ilgili dökümanlar oluşturulmuştur.

Ankara’da yapılan toplantı sonucu bir yürütme kurulu oluşturulmuş ve ATUDER’den bir temsilci de bu kurulda yer almıştır. Hekimlerin giderek daha fazla şiddete maruz kalmasının önlenmesi ve hekimler arasında bir farkındalık yaratmak amacıyla ATUDER bünyesinde de Şiddete Sıfır Tolerans Komisyonu kurulmuştur. 

Şiddet ile ilgili tüm hukuki süreç ve bilgiler ttb.org.tr/siddet adresinden takip edilebilir.

Tüm acil tıp çalışanlarına şiddetten uzak günler diliyoruz.

ATUDER YÖNETİM KURULU 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ