Yaşamak ve Yaşatmak İstiyoruz

17.10.2019

Şiddetin maalesef ki hayatımızın her alanında bir problem haline geldiği günümüzde, sağlık çalışanlarına şiddet haberlerinin ne yazık ki sonu gelmiyor. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemezken, tek gayesi mesleğini yerine getirmek ve hastalarına gerekli bakımı verebilmek olan hekimlerin canına kastedilmesi, nereden bakılırsa bakılsın vahşettir.

Son olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde çalışan meslektaşımızın, bir hastası tarafından saldırıya uğraması ile yine yeniden gündeme gelen “Sağlık çalışanlarına şiddet” konusu artık başka bir boyuta taşınmış ve biz hekimlerin her platformda “Ölürsem iyileştiremem” isyanına neden olmuştur.

İnsan hayatı kutsaldır ve hekimlik mesleği, insan hayatının değerini bilerek icra edilen bir meslektir. Bizlere tıp fakültelerinde ilk öğretilenlerden biri budur.  Hastalarına sağlık ve yaşam kalitesi sağlamak için bir ömür okuyan, türlü fedakarlıklar ile gece gündüz çalışan biz hekimlerin, sağlık ve huzurla çalışmak en tabii hakkıdır. Yaşanan her türlü şiddet olayını kınamak artık yeterli olmamakta ve bu zulmün durdurulması için daha keskin önlemlerin alınması gerekmektedir. Yasal ve sosyal düzenlenmelerin zaman geçmeden uygulanması ve bu vahşetin durdurulması tartışmasız en büyük gerçektir.

Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz! Can güvenliğimizin sağlandığı güvenli ortamlarda canlara dokunmak istiyoruz.  Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) olarak, genç meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, huzur ve güvenlik kaygımız olmadan mesleğimizi icra edeceğimiz günleri göreceğimizi temenni ediyoruz.

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ