Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde Acil Tıp ABD’na bağlı “Klinik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Doktora Programı açılmıştır.

16.12.2019

Çok Değerli Acil Tıp Camiası

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD olarak daha önce yaptığımız başvuru üzerine “Klinik Toksikoloj Bilim Dalı” YÖK tarafından bize tanımlanmıştı. Ancak Acil Tıbba “klinik toksikoloji yan dalı” hakkı henüz tanınmadığı için bilim dalı ile fazla bir faaliyet yapılamıyordu. Bunun üzerine Sağlık Bilimleri içinde sadece Acil Tıp ABD’na bağlı olmak kaydı ile “Klinik Toksikoloji Doktora Programı” için hazırlıklarımızı tamamlayıp müracaatlarımızı yaptık. Bu gün itibarı ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde Acil Tıp ABD’na bağlı “Klinik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Doktora Programı açılmıştır. Bu program YÖK tarafından Acil Tıbba tanınan ilk doktora programıdır. Başka branşlarda da bu program yoktur. Bir iki yerde olanlar sadece “Toksikoloj doktora programıdır.” Kendi açımızda önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Uzun ve yorucu bir süreçten sonra sevindirici bir haber olarak algıladık ve sizlerle paylaşmak istedik. Her ne kadar şimdilik Gaziantep Üniversitesine açılmış olsa da yakın zamanda başka ABD’larında açılacağına inanıyorum. Rektörlük bir an önce (Şubat ayında) öğrenci almamızı istiyor.

Bu çalışmanın tüm aşamalarında bizlere desteklerini esirgemeyen

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali GÜR

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Y Zeki ÇELEN

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu ve Kurul Üyeleri

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Suat ZENGİN

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD Öğretim Üyeleri ve asistanlarına

Çok teşekkür eder ve şükranlarımızı sunarız.

                Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD adına

                                        Acil Tıp ADB Başkanı

                                        Prof. Dr. Behçet AL

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ