COVİD-19 Bilim Danışma Kurulu Başkanlığına

7.04.2020

Bilindiği gibi, Aralık 2019’da Çin’de başlayan yeni tip Corano Virüs (Covid-19)’un neden olduğu salgın hastalık çok kısa bir sürede tüm dünyayı ve yüzbinlerce insanı etkileyen bir pandemi haline gelmiştir. Geçtiğimiz birkaç haftalık süreçte salgın hastalığa ait vakaların ülkemizde de baş göstermeye başlaması ile tüm ülkede kurulunuzun bilimsel öncülüğünde alınan önlemleri ve verilen mücadeleyi takdirle izliyoruz. Salgın henüz bu gün ki küresel ölçeğe ulaşmadan başlayan çalışmalarınızın, yoğun ve üstün gayretlerinizin ülkemizin bu badireyi en az hasarla atlatması için belirleyici rol oynayacağına inancımız sonsuzdur.

Sizlerin de bildiği gibi salgının ülkemizde baş göstermesiyle birlikte, doğal olarak ülke çapında verilen sağlık hizmetleri rutinin dışında, nerdeyse tamamen salgını önleme ve tedavi etmeye odaklı hale gelmiştir. Tabii ki bu mücadelenin kahramanları tüm sağlık çalışanlarıdır. Ancak sizlerin de takdir edeceği gibi, olağan ülke şartlarında bile afettekine benzer şekilde sağlık hizmeti vermeye çalışan, günde farklı aciliyet derecelerine sahip binlerce hastaya bakan acil hekimleri ve acil sağlık hizmetleri çalışanları yine en ön safları tutmuş bulunmaktadır. Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) olarak pandemiden önce de hem acil tıp uzmanlarının hem de tüm acil çalışanlarının sorunlarını onlardan biri olarak yaşamakta, içselleştirmekte ve çözümleme adına uğraş vermekteyiz. Acil tıp uzmanları eğitimleri gereği aynı zamanda kriz yönetiminde de ustalaşmış ekiplerdir. Yaşadığımız olağan üstü süreçte de bu becerileri ile ön plana çıkacaklarından ve kriz döneminde sorun çıkaran değil sorun çözen tarafta yer alacaklarından eminiz.   Ancak pandemi ile ilgili bu gün ki krizin daha önceki hiçbir kriz ve afet durumuna benzemediği herkes için daha önce yaşanmamış ölçek ve vasıfta bir kriz olduğu açıktır. Sahadaki acil tıp uzmanları ve diğer acil sağlık çalışanlarının pandemi ile ilgili yaşadığı en önemli sorunları bilim kurulumuzun dikkatine sunmak isteriz:

  1. İçinde bulunduğumuz durumun sağlık açısından tam bir “top yekûn” mücadele ve müdafaa hali olduğunu dolayısıyla bu savaşın ancak hep birlikte kazanılabileceğini tıbbın tüm bilim dallarının cephede olması gerekliliğini tam olarak içselleştiremeyen bazı meslektaşlarımızdan yeterli desteği alamamaktayız.
  2. Acil servislerin yalnızca Covid (+) ya da Covid şüphesi taşıyan vakaların değil tüm acil hastaların ortak giriş alanı olması ve başvuran her vakanın covid açısından durumunun belli olmaması nedeni ile acil çalışanları şüpheli temas açısından en riskli guruptur. Bu gerçeğe rağmen halen bazı meslektaşlarımızın kişisel koruyucu ekipman (KKE) temininde zorluk yaşadığı ve temin edenlerinde sürdürülmesiyle ilgili endişe içinde oldukları geri bildirimini almaktayız.
  3. Bilim kurulunun kesinleşmiş algoritmalarına rağmen, acil hekimleri, hasta takip, tedavi, taburculuk, konsültasyon, hasta yatırma gibi konularda diğer bölümlerin muhtelif dirençlerine maruz kalmaktadır.
  4. Semptomsuz ya da belirsiz semptomlara sahip bireylerin acil servislere covid taşıyıp taşımadıklarını öğrenmek için yaptıkları başvurular günlük mesaimizin önemli bir kısmını işgal etmiş durumdadır. Bu konuda toplum bilgilendirilmesinin tam yapılmasının ve bu yükün acil servisler üzerinden alınmasının sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz.
  5. Covid (+) hastaların erken tanı alması, sadece tedavi ve koruyucu hizmetler açısından değil aynı zamanda acil servislerde hasta sirkülasyonunu da sağlama açısından özel öneme sahip görünmektedir. Zaman zaman yaşanan tanı kiti yetersizliği ve yeterince hızlı sonuç alınamaması acil servisleri tıkanma noktasına getirmektedir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği olarak, bu zor süreci atlatmak için sorunun değil çözümün bir parçası olmak adına her zaman, her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.                                                                              

                                                                                                                  Saygılarımızla,                      

                                                                                                         ATUDER Yönetim Kurulu

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ