1.Ulusal Acil Tıp E-Kongre 11-13 Haziran 2020 Değerlendirme Raporu

19.06.2020

1.ULUSAL ACİL TIP E-KONGRE 11-13 HAZİRAN 2020 DEĞERLENDİRME RAPORU

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) bünyesinde gerçekleştirilen 1.Ulusal Acil Tıp e-Kongresi, 11 -13 Haziran tarihleri arasında web üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir. 1.Ulusal Acil Tıp e-Kongresi'ne toplam 50 konuşmacı akademisyen, 545 dinleyici katılmıştır.

4 adet online webinar uydu sempozyumu gerçekleştirilmiştir. 6 ana başlıkta 35 konu hakkında offline oturum düzenlenmiştir. 3 ayrı server odasında 57sayıda online sözel bildiri sunulmuştur.

Kongremizde ana başlıklar Kardiyovasküler Hastalıklar, Pediatrik Aciller, Travma, Toksikoloji & Çevresel Hastalıklar, Kritik Bakım, Acil Görüntüleme olarak belirlenmiştir. Acil Serviste Zorlayıcı Kardiyolojik Vakalar, Pandemilerde TYD ve İKYD, Travmatik Beyin Hasarı, Çocuk İstismarı, Yeni Görüntüleme Teknikleri, Toksikoloji, Acil Serviste ECMO kullanımı: 5N1K, Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesinde: İpuçları ve Tuzaklar, Acil Serviste Non Travmatik Şok, Surviving Sepsis ve Acil Kritik Bakımda Uygulanabilirliği gibi konular off-line olarak sunulmuştur.

Webinar Uydu Sempozyum konuları olarak Ağrı yönetimi, Bir Zamanlar Coronada, Mevsimsel Hastalıklarda Acil Yönetimi, İnfluenza’dan Corona’ya Acil Tıpta Solunum Enfeksiyonlarının Yönetimi tartışılmıştır.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 11 Haziran saat 09:00’da başlamış olup 13 Haziran saat 17:00’da kongre Bilimsel Komitesi tarafından en iyi 3 sözel bildiriye ödül verilerek, dernek başkanımız Prof.Dr. Başar Cander tarafından kapanış konuşması ile sonlandırılmıştır.

Kongremizin bu kadar başarılı geçmesini sağlayan ve kongremizi her türlü destekleyen Abdi İbrahim, Nobel İlaç, Koçak Farma, Santa Farma İlaç firmalarına ayrıca organizasyonun kusursuz gerçekleşmesini sağlayan Onka Eğitim Sağlık ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti.’ye teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Kongrenin planlanmasından itibaren büyük desteklerini esirgemeyen, kongremizin bu denli başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan başta Kongre Başkanımız Prof.Dr. Başar Cander olmak üzere Bilimsel komite üyelerimize gönülden teşekkür ederiz.

En büyük şükranlarımızı ise konuşmaları ve tecrübeleri ile kongremize ışık tutan değerli konuşmacılarımız ve oturum başkanları ile, varlıkları ile kongremize anlam katan değerli katılımcılarımıza sunarız.

2. Acil Tıp e-Kongresinde görüşmek ümidiyle.

Sevgi ve Saygılarımızla,

ATUDER

Bilimsel Program için Tıklayınız.

Sözlü Bildiri Kitabı için Tıklayınız.

Kongre Sunumları Tam Metin Kitabı için Tıklayınız.

Kongre Fotoğraf Albümüne Bakmak için Tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ