14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

14.03.2021

Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin Sultan II. Mahmut’i ikna etmesi ile modern anlamda ilk Tıp mektebi olan “Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” 14 Mart 1827 tarihinde Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda kuruldu. 14 Mart günü bu şekilde tıp tarihimizdeki yerini aldı. İlk Tıp Bayramı, İstanbul’daki yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencileri ve hocalarının bir tepkisi olarak 14 Mart 1919 yılında kutlandı. Bu tarihle beraber ülkemizde her yıl 14 Mart günü “Tıp Bayramı” olarak kutlanır oldu. Bu gün sağlık mesleğinde çalışanlar hatırlanır, hizmetleri takdir edilir, kahramanlıkları alkışlanır, fedakârlıkları için güzel temennilerde bulunur, ihtiyaçları dile getirilir, yeni hedefleri gösterilir ve ölenlere rahmetler okunur. 
 
Tıp tarihi ve sağlık çalışanlarının toplum nazarındaki değerleri insanoğlunun tarihi ile beraber başlar. Bu bayram kutlanmazsa da sağlık ordusunun toplumun nazarındaki kıymetleri azalmaz; kutlansa da bu değerleri daha da artmaz. Zaten hiçbir sağlık çalışanı da mükellef olduğu hizmetini takdir için, teşekkür için, alkış için, bilinmek için yapmaz ve böyle düşünmez. Mesleğine inandığı ve vazifesinin şuurunda olduğu için yapar. Sağlık çalışanlarına verilen kıymet şahısların yüceliğinden değil, yaptıkları hizmetin kutsiyetinden gelir. Zira kâinatta en kıymettar şey hayattır; en kıymettar hizmet te hayata yapılan hizmettir. Bu iddiayı en güzel gösterecek olan olaylardan biri de son on dört aydır dünyanın eksenini değiştiren COVID19 pandemisi sırasında sergilenen destansı kahramanlıktır.
 
Eğitimiyle, sağlığıyla, seyahatiyle, turizmiyle, ticaretiyle, kısacası hayatı her yönü ile global bir şekilde felç eden; herkesi korkutup kapıların arkasına kilitleyen bu pandemide, sağlık çalışanlarının yaptıkları fedakarlık bir daha tüm dünyanın akıl gözüne göründü. Başkası hasta olmasın diye çalışırken kendileri hastalandılar. “Başkasının yaşaması için ben neden feda olayım” demediler ve yatan hastaların yanındaki hasta yatağına onlar hasta olarak yattılar.  Kimse ölmesin diye hastalarının başında beklerken onlar öldüler. Herkes yuvasında huzurlu beklesin diye onlar sevdiklerinden ayrı kaldılar. Bunları yaparken de kimseden menfaat beklemediler. Onlar istemeseler de kadir kıymet bilen herkes samimi olarak onları takdir ediyor, yaptıkları hizmetleri alkışlıyorlar. Bizler de meslektaşlarımızın bu gayretlerini bütün kalp ve ruhumuzla alkışlıyoruz. 
 
Bu vesile ile sağlık sisteminin tüm basamaklarında hizmet eden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyoruz.
Hem ülkemizin hem dünyanın bu pandeminin zararlarından bir önce kurtulmasını diliyoruz. 
 
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu
 
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ