Advanced Trauma Life Support (ATLS) Türkiye'de başlıyor.

28.03.2021

Konu: Advanced Trauma Life Support  (ATLS)  Türkiye'de başlıyor.

Tarih : 09.04.2021  Saat: 20:00 - 22:00

Ücretsiz kayıt: http://www.atuder.online

Sayın Meslektaşım,

Malumunuz üzere, Tıp alanında her branş için veya birden fazla branşı aynı anda ilgilendiren çok farklı kurslar yapılmaktadır. Kursların tıp eğitimindeki yeri de her geçen gün daha da artmaktadır. Travma ile ilgilenen disiplinler için en önemli eğitimlerden birisi de “Advanced Trauma Life Support (ATLS)” kurslarıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik akut travma vakalarının yönetiminde kolaylık sağlamak amacıyla Amerikan Cerrahlar Birliği (American College of Surgeons) (ASC) tarafından geliştirilen bir eğitim programıdır. Travma yönetiminde mevcut tedavilere yeni bir şey katmak yerine; sistematik bir yaklaşımının yapılmasını amaç edinmektedir.

Ülkemizde travma sayılarının çok yüksek olması nedeni ile her yerde sistematik bir yaklaşımının yapılması tüm uzmanlarımızın ve sağlık sistemimizin arzusudur. Travma ile ilgilenen meslektaşlarımızın travma hastalarında ortak ve sistematik bir yaklaşım sergilemesi disiplinin ehemmiyetine hepimiz inanıyoruz. Bu amaca ulaşmak için diğer tüm dernekler gibi Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) olarak çok gayret ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak, ortak eğitimler yapmak ve kurslar düzenlemekle mümkün olmaktadır. Bu eğitimlerin en önemlilerinden birisi de ATLS kurslarıdır. Bu nedenle, ATUDER olarak ülkemizden farklı branşlardan oluşan bir grup uzmanlarımızı ATLS kurslarının eğitmeni olmaları için destekleyerek yurt dışına gönderdik.

Bu arkadaşlarımız gerekli eğitimlerini aldılar ve şimdi ülkemizde de ATLS kurslarını başlatacaklar.

Eğitim kurslarına başlamadan önce ATLS hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili olarak ATLS’ ın farklı ve tecrübeli bölge başkanları 09.04.2021 tarihinde çevrimiçi bir toplantı düzenleyeceklerdir. Bu toplantının amacı ülkemizde ATLS ile ilgilenmek isteyenler için bir farkındalık oluşturmaktır. 

 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ