17th National Emergency Medicine Congress, Bildiri gönderimi devam ediyor

23.06.2021

17th National Emergency Medicine Congress & 8th Intercontinental Emergency Medicine Congress & 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress

www.acil2021.com

Bildiri Son Gönderim Tarihi : 04 Eylül 2021

Abstract Module.com Online Bildiri Sistemi

Tam Metin Bildiri Hazırlama Klavuzunu indirmek için tıklayınız

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ GENEL İLKELER

 • Kongre sırasında poster ve sözel bildirilere yer verilecektir.
 • Sempozyum için gönderilecek olan özetlerin içerik olarak Acil Tıp uygulamalarına yönelik ve Acil Tıp disiplinine fayda sağlayıcı nitelikte olmalarına özen gösterilmelidir.
 • Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildiri formunun sadece web sayfasından doldurularak yollanması gerekmektedir. Posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Bildiri özetleri ve bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanacaktır. Sunum şekli olarak Sözel ya da Poster olarak belirtilmesi gereklidir.Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir. Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
 • Gönderilen özetler, Sempozyum Düzenleme Kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek.
 • Kabul edilen bildiriler, bilimsel programda ve bildiri kitabında yer alacaktır. Kabul edilen poster bildirilerde yazarlardan en az birinin; sözlü sunumlarda sunum yapacak olan kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur. Kongre kaydı olmayan bildiri sahiplerinin bildirileri kongre bildiri kitabında yer almayacaktır. Bu konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.
 • Gönderilen bildirilerin üzerinde kabul sonrası değişiklik yapılamaz.

 

YAZIM İLKELERİ

 • Özetler Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir.
 • Özetlere kitapçığında katılımcı tarafından yollandığı şekliyle yer verileceğinden özetlerin hatasız yazılmasına özen gösterilmelidir.
 • Gönderilecek olan bildiriler kongre web sitesi üzerinden online olarak gönderilecektir.
 • Bildiriler en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır. Gönderilecek bildiri içinde şekil resim veya grafikler yer almayacaktır.
 • Her özetin bir başlığı olmalı, büyük harflerle yazılmalı ve başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Araştırma konulu özetlerin Giriş-amaç / Yöntem / Bulgular / Sonuç şeklinde yapılandırılması gereklidir.
 • Özet açık, konu orijinal, yöntem uygun ve sonuçlar yöntem ile uyumlu olmalıdır.
 • Metin tek aralıklı, 12 punto, Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.   

 

POSTER BİLDİRİ ÖZELLİKLERİ

 • Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır.
 • Posterlerin yapıştırılabilmesi için yardım kongre düzenleyicileri tarafından sağlanacaktır.
 • Posterler iki metreden rahatça okunabilecek şekilde, mümkünse grafik ya da şekil ağırlıklı ve ilgi çekecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Uzun kenarı düşey eksende olacak şekilde 70cm X 90cm boyutlarında hazırlanmış olmalıdır.
 • Poster başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Bir sonraki satıra yazarlar, unvanları, çalıştıkları kurum yazılmalıdır.
 • Posterlerde metin içinde dipnotlandırma yöntemi ile kaynak kullanılması yerinde olacaktır.   

BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI

Resüsitasyon Travma acilleri Toksikoloji Kardiyovasküler aciller Pediatrik aciller Dahili Aciller (Nöroloji, Enfeksiyon, Göğüs, Dahiliye, vb.) Cerrahi Aciller (Genel Cerrahi, Ortopedi, Beyin Cerrahi, Kalp Damar, Anestezi, KBB, Kadın Doğum, Göz, vb.) Acilde görüntüleme Diğer

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ