58. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu ( İKYD ) İstanbul genel bir değerlendirme.

22.09.2021

58. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (İKYD) , 18- 19 Eylül 2021  tarihinde   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 'de 15 kişilik eğitmen grubu ve İstanbul, Kars, Van, Çankırı, Rize, Uşak  illerimizden gelen toplam 42 kursiyerin katılımıyla başarıyla gerçekleşti.

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursları (İKYD), devam zorunluluğu olan, iki günlük hem teorik, hem de maket başı pratik eğitimleri olan ve kursun sonunda yapılan sınavda, sadece başarılı olanlara sertifika verilen bir programdır.  İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) kursunda, temel yaşam desteği uygulamaları, ritm tanıma, hava yolu uygulamaları, EKG değerlendirme, laringoskop, otomatik eksternal  defibrilatör uygulamaları, senaryolarla uygulamalar yapılmıştır.    

Kursun birinci günü, Kurs Öncesi Değerlendirme Testi yapıldı, sonrasında Temel Yaşam Desteği (teorik eğitim, pratik eğitim),  Havayolu, İleri Kardiyak Yaşam Desteği ve Yenilikler,  Kardiyovasküler Farmakoloji, Myokard Enfarktüsü,  Disritmiler, ölümcül disritmiler ve elektriksel tedavileri ve uygulamalı eğitimlerimiz yapıldı.

Kursun İkinci gününde Yeniden canlandırmada özel durumlar 4 konu başlığı altında anlatıldı. Bunlar Gebelik ,Travma, Astım, Toksikolojik aciller,  anaflaksi ,boğulma, Donma, Elektrik ve Yıldırım çarpmasında resusitasyondu. Ek olarak Acilde trombolitik kullanımı hakkında bilgi verildi.

Son olarak da Resusitasyonun etik ve yasal yönü anlatıldı. Daha sonra kursiyerler tek tek uygulama odalarına alınarak sınava tabi tutuldular.  Kurs sonrası son değerlendirme testi uygulandı. Yapılan hesaplamalar sonucunda belli bir baraj puanının üstünde not alanlara başarı belgeleri, altında kalanlara ise katılım belgeleri basıldı.

Ardından sertifika töreni ve kapanışa geçildi.  Önce Kursumuz da Eğitici eğitimine katılarak İKYD eğitmeni olmaya hak kazanan

Doç. Dr. Mustafa ÇALIK, Uzm. Dr. Sema AYTEN, Uzm. Dr. Eren SERT, Uzm. Dr. İsmail YEŞİLTAŞ, Uzm. Dr. Mehmet Ali AVCI, Uzm. Dr. Tüleyb Talha GÜRKAN ve  Asistan Dr. İsmail  ATAŞ'a belgeleri sahnede takdim edildi.

Ardından aşağıda isimleri yazılı kurs eğitmenlerimize belgeleri takdim edildi.

Prof. Dr. Mehmet GÜL, Prof. Dr. Behçet  AL, Doç. Dr. Özlem BİLİR, Doç. Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN, Doç. Dr. Abuzer COŞKUN Doç. Dr. Bedia GÜLEN Uzm. Dr. Utku Murat KALAFAT, Uzm. Dr. Alev ECEVİZ,  Dr. Öğrt. Üyesi Gökhan  ERSUNAN, Dr. Öğretim Üyesi Esra KARAMAN FİDAN, Dr. Öğrt. Üyesi  Göksu AFACAN ÖZTÜRK, Dr. Öğrt Üyesi Halil İsa ÇELİK.

Son olarak da kursiyerlerimize belgeleri sahnede takdim edildi.

58. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (İKYD)  gerçekleştirilmesinde başta Acil Tıp Uzmanlar Derneği (ATUDER) Başkanı  Prof. Dr. Başar CANDER olmak üzere ATUDER Başkan Yardımcısı ve kurs direktörümüz  Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR'a teşekkür ederiz.

Fotoğraflara bakmak için tıklayınız.

Kursumuzu ilk üç sırada bitirenler

1. Asistan Dr. Yalçın GÜZELEL  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp A.B.D

2. Asistan Dr. Emre DEMİR  SBÜ. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği


 

3. Asistan Dr. Burak Yeşiltaş  SBÜ. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Eğitimlerimizden;


 

 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ