1.Acil Yardım ve Afet Sempozyumu 11 - 12 Haziran 2022 Artvin genel bir değerlendirme

18.06.2022

Artvin Çoruh Üniversitesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından organize edilen, Artvin Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün katkıları ile I. Acil Yardım ve Afet Sempozyumu 11-12 Haziran 2022 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi.  

Birinci gün, Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK’ın, Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar CANDER’in ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU’nun konuşmalarını yaptılar. Ardından plaket töreni yapıldı ve bilimsel programa geçildi.

Ülkemizde acil yardım, afet ve afet yönetimi alanlarında yapılan araştırmaların ortak bir zeminde sunulabildiği ve ilgili araştırmacıların, akademiye gönül veren lisans/lisansüstü öğrencilerimizle de buluştuğu  I. Acil Yardım ve Afet Sempozyumu'unda 

Afetlerde Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği, Afetlerde Psikolojik İlk Yardım, Artvin’in Heyelan Riski Açısından Değerlendirilmesi, Doğal Afetler Kapsamında Orman Yangınları, Afetlerde Organizasyon, Enkaz Altından Yaralı Kurtarma ve Acil Yardım, Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Triaj, Afetlerde İletişim ve Haberleşme, İnsan Kaynaklı Afetlere Kitlesel Zorunlu Göçler Özelinde Bir Bakış gibi dersler anlatıldı.

Sempozyumumuzda; Acil Tıp ABD, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık ve Sosyal Politikalar ve Sosyal Hizmet alanları başta olmak üzere acil yardım, afet ve afet yönetimi alanında sözel/poster bildiriler kabul edilmiş olup 3 ayrı salonda  sözlü bildiriler yapılmıştır.

 
 1.Acil Yardım ve Afet Sempozyumun sosyal programı Borçka Karagöl Gezi yapılması ile tamamlanmıştır. 
 
Sempozyuma 250 kişilik katılım gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz.  Ayrıca Sempozyum Onursal Başkanlarına, Sempozyum Başkanlarına, Sempozyumu Destekleyenlere, Sempozyum Sekreterlerine, Sempozyum Düzenleme Kuruluna ve Sempozyum Bilim Kuruluna teşekkürlerimizi sunarız.
 
Acil Tıp Uzmanları Derneği ( ATUDER) Yönetim Kurulu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ