ATUDER Afrika’da

29.01.2024

ATUDER Afrika’da

2018 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü MASAM Merkezi ile Somaliland Hargeisa ve Franz Fanon Üniversiteleri arasında asistanlık eğitim programları antlaşması yapıldı. Programın Genel Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Orhan Alimoğlu yürütmektedir. Prof. Dr. Orhan Alimoğlu Hocamızın ve Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin (ATUDER) teşvik ve destekleri ile Prof. Dr. Behçet Al Koordinatörlüğünde Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı ve Doç. Dr. Görkem Alper Solakoğlu hocalarımızın girişimleri ile 2023 yılında Acil Tıp Asistanlık Programı başlatıldı.

ATUDER iki yıldır Somaliland Acil Tıp Asistanlık Eğitim Programını aktif olarak desteklemektedir.

Programın başlangıcında biri yazılı biri de sözlü olmak üzere iki farklı eleme ve değerlendirme sınavı yapıldı. Bu sınavlar sonucunda başarılı olan yedi Doktor Acil Tıp asistanı eğitime başlatıldı. Programın ilk bir yılı için uluslararası akredite üç eğitim kursu (BLS, ACLS, ATLS) yapıldı. Yıl içerisinde de her hafta bir saat online üzerinden Acil Tıp ile ilgili konular anlatıldı ve vaka tartışmaları yapıldı. Canlı olarak ta telefon ile kritik vakalar iki taraf arasında tartışılıp sonuçlandırıldı.

19-24 Ocak 2024 tarihleri arasında devam eden Acil Tıp Asistanlık Programının yıllık değerlendirilmesi, farklı workshopların yapılması, yıllık asistan sınavlarının yapılması, bir sonraki yılın eğitim programının değerlendirilmesi için Genel Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Alimoğlu başkanlığında Acil Tıp adına Acil Tıp Program Koordinatörü Prof. Dr. Behçet Al ve eğitimciler Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı, Doç. Dr. Görkem Alper Solakoğlu’nun bulunduğu bir bu heyet Somaliland’e gitti.

Bu ziyaret sırasında

 • Acil Tıp heyeti, Somaliland Hargeisa Üniversitesi Acil Tıp Asistanları ve Tıp Fakültesi Öğrencileri için ilk iki gün “Critical Case Management” workshopları yaptı.
 • Üçüncü gün Acil Tıp Asistanlarının her birisi ile ayrı ayrı görüşmeler yapılarak bir yıllık değerlendirme yapıldı.
 • Yıllık asistan yazılı sınavı yapıldı.
 • Her akşam acil servis ziyaret edildi.
 • Acil servis ziyaretleri sırasında hasta bakım ile ilgili tüm detaylar gözden geçirilip durum rapor altına alındı. Rapor sonuçları ilgili makamlara iletildi.
 • Son gün yazılı sınav sonuçları asistanlar ile beraber değerlendirildi. Eksik noktalar birlikte tekrar gözden geçirildi.
 • Somaliland Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü ile yapılan güreşmelerde “Somaliland Acil Servis ve Hastane öncesi Acil Hizmetleri Sisteminin Kurulması” kararlaştırıldı. Bunun için Türkiye ve Somaliland arasında kurulacak bir heyet bu iş için çalışmaya başlayacaklardır. Somaliland Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli tüm taahhütleri yerine getirmeyi kabul etmiştir. Çalışmalar başladı ve kısa zamanda mesafe alındı.

“Somaliland Acil Tıp Asistanlık Programı” kapsamında taraflar arasında 2024 yılı içinde yapılması kararlaştırılan adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Prof. Dr. Behçet Al Acil Tıp Program Koordinatörü olarak devam edecektir.
 • Eğitimcilerimiz arasında Prof. Dr. Behçet Al, Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı, Doç. Dr. Görkem Alper Solakoğlu, Uzman Dr. Bilgehan Ahmet Cumhur bulunacaktır.
 • Eğitimci listesine programın akışına destek verebilecek başka isimler de eklenebilecektir.
 • Somaliland Hargeisa Üniversitesi Acil Tıp Asistanlarından her birisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalından İngilizce bilen ve kıdemli olan bir asistan ile eşleştirilecektir. Somaliland’teki asistanların hepsi bütün şiftlerinde asistanlarımızla kritik vakaları beraber değerlendireceklerdir. Çözülemeyen vaklar eğitimci hocalara aktıracaklardır. Bu iletişim 7/24 şeklinde aktif olarak devam edecektir. Bu adım atıldı ve şu anda aktif şekilde çalışmaktadır.
 • Somaliland Acil Tıp asistanları eğitimlerinin önemli bir parçası olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalındaki rotasyonlarına eksiksiz bir şekilde geleceklerdir. Bu kapsamda bütün asistanlar Mart 2024 tarihinden itibaren sıra ile her yıl ikişer ay acil servisimizde aktif olarak rotasyon yapacaklardır.  Bu adım için gelecek asistan isim listesi ve tarihleri belirlendi.
 • Somaliland Hargeisa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Hargeisa Group Hospital Medikal Direktörü yılda bir defa hastanemizi ziyaret edip asistanlarının eğitimlerini yerinde göreceklerdir.
 • Haftalık ders programı, okunacak kılavuzlar, izlenecek ders videoları Doç. Dr. Görkem Alper Solakoğlu tarafından takip edilip kayıt altına alınacaktır. Aylık eğitimlerin tüm içerikleri bir sonraki ayda Somaliland Hargeisa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanına iletilecektir. Bu konudaki çalışmalar da bu hafta itibarı ile başladı ve aktif olarak çalışıyor.
 • Asistanların aylık sınavları Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı tarafından yapılacak ve sonuçlar Somaliland Hargeisa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanına iletilecektir. Bu adımın devamı için Türkiye’de özel bir firma ile antlaşma sağlandı. Tamamen güvenli online sistemi ile yürütülecektir.  
 • Yıllık değerlendirme sınavları Somaliland’te yapılacaktır.
 • Prof. Dr. Behçet Al, Acil Tıp Program Koordinatöründe Somali için “Acil Tıp Derneği” kurma çalışmaları başlatılacak. Bunun için taraflarla gerekli görüşmeler sağlandı ve uzlaşma oluşturuldu. Bu çalışma bölgede Acil Tıbbın bilinirliği konusunda katkı sağlayacaktır.
 • Doç. Dr. Görkem Alper Solakoğlu koordinatörlüğünde “University of Hargeisa Medical Journal” isminde dergi hazırlıkları yapılacak; 2024’ün sonunda bilimsel makale almaya başlayabilecek bir düzeye getirilecektir.  Somaliland Hargeisa Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile bu konuda konsensüs sağlandı.
 • Acil Tıp Asistanlarına liderlik edecek ve gün içerisinde alanda aktif olarak bulunup asistanlara mentörlük yapabilecek bir Acil Tıp Uzmanı bulundurulacak. Somaliland Hargeisa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hargeisa Group Hospital Medikal Direktörlüğü bu görevi üstelenecektir.
 • Süpervizör konumda çalışacak bu Acil Tıp Uzmanı, düzenli olarak Program koordinatörü ve eğitimcileri ile birlikte “haftalık ve aylık değerlendirme programları” yapacaktır.
 • Değerlendirme toplantılarında aylık başvuran hastaların demografik verileri, tanıları, acilde kalma süreleri, yatış oranları, ayakta taburculuk durumları, mortaliteleri, acilden ilgile kliniklere yönlendirilip yapılan cerrahi operasyonalar, acilde yapılan CPR-cerrahi girişimler- anlatılan dersler-tartışılan vakalar ele alınacaktır. Bu toplantı raporları İstanbul Medeniyet Üniversitesi MASAM Koordinatörlüğüne, Somaliland Hargeisa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına ve Hargeisa Group Hospital Medikal Direktörlüğüne iletilecektir.
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Somaliland Hargeisa Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlarının ortak kararı kapsamında ve ATUDER’in desteği ile Hargeisa Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri isteğe bağlı olarak “Acil Tıp Rotasyonlarını” Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil servisinde yapabilecekler.

Ülkemiz adına Somaliand’te başlattığımız Acil Tıp Asistanlık Eğitim Programı için desteklerini esirgemeyen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi MASAM Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Orhan Alimoğlu Hocamıza ve ATUDER’e çok teşekkür ediyoruz.

 

 

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ