Olağan Genel Kurul ilanı

5.05.2024

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİ (ATUDER)

Sayın Üyelerine Duyurulur 

Olağan Genel Kurul ilanı

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)’in olağan genel kurulu 12 Mayıs 2024 tarihinde Dernek merkezinin adresi olan Güleryüz Sokak Emek Apt No:26/19 Yukarıayrancı/ Çankaya/ ANKARA adresinde Saat: 12:00’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen günde toplantı yeter sayısının sağlanamaması veya ertelenmesi halinde, ikinci toplantı 19 Mayıs 2024 tarihinde, Starlight Resort Hotel Kızılağaç, Turizm Merkezi, 07600 Manavgat/Antalya adresinde Saat: 13.30’da, çoğunluk aranmaksızın aynı gündem maddeleri ile genel kurulun yapılmasına karar verilmiştir.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur. 

Prof. Dr. Başar CANDER

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)Yönetim Kurulu Başkanı 

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

3. Divan heyetinin teşkili

4. Yönetim kurulunun ibrası

5. Denetleme kurulunun ibrası  

6. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

7. Dilek ve Temenniler

8. Kapanış

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ