43. İKYD 31 Mayıs - 01 Haziran 2014 İstanbul Ok Meydanı E.A.H yapıldı. Kursun kapanış ve sertifika töreni.

9.06.2014

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursları, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve sertifikalı programlardır. Devam zorunluluğu olan, iki günlük hem teorik, hem de maket başı pratik eğitimleri olan ve  kursun sonunda yapılan sınavda, sadece başarılı olanlara sertifika verilen bir programdır.

İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) kursunda, temel yaşam desteği uygulamaları, ritm tanıma, hava yolu uygulamaları, EKG değerlendirme, video laringoskop, otomatik eksternal defibrilatör uygulamaları, senaryolarla uygulamalar yapılmıştır.

Bu kursun hedefi; 2010 yeni Resüsitasyon Kılavuz kurallarına uygun olarak başarılı resüsitasyon yönteminin ve yeni bilgilerin paylaşılmasını ve yaşama şansı olan hastalara müdahale ile sağkalım oranlarını artırmaktır.

 

43. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu’de 31 Mayıs - 01 Haziran 2014 tarihlerinde Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul'da  yapıldı. 11 kişilik eğitmen grubumuzun yanında, kursa 54 kişilik bir katılım gerçekleşti.

Başarılı olanlara sertifikaları verildi.

 

43. İKYD Fotoğrafları için tıklayınız.

 

Kursu ilk üç sırada bitirenler

 

Birinci   Dr. Şeref Emre ATİŞ  Ok Meydanı E.A.H   Acil Tıp Asistanı

İkinci     Dr. Bekir Barış KURT  Abant İzzet Baysal Üni Tıp Fak Acil Tıp A.D   Acil Tıp Asistanı

Üçüncü  Dr. Alev ECEVİZ Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servisi, Acil Tıp Uzmanı, 

Üçüncü  Dr. Güleser AKPINAR Ok Meydanı E.A.H  Acil Tıp Uzmanı

 

Bu kusun yapılmasında emeği geçen, Türk Kardiyoloji Derneği’ne, kurs koordinatörümüz Prof. Dr. Başar CANDER ve aşağıda isimleri yazılı eğitmenlerimize teşekkür ederiz.

 

  • Dr. Mehmet GÜL
  • Dr. Aysel BADIR
  • Dr. Arif DURAN
  • Dr. Tarık OCAK
  • Dr. Özlem BİLİR
  • Dr. Gökhan ERSUNAN
  • Dr. Şahin ÇOLAK
  • Dr. Mehmet AYRANCI
  • Dr. Tarık BALCI
  • Dr. Beytullah KULAÇ

Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu.

 

 

Kurs Birincisi Dr. Şeref Emre ATİŞ

 

 

Kurs İkincisi Dr. Bekir Barış KURT

 

 

Kurs Üçüncüsü Dr. Alev ECEVİZ

 

 

Kurs Üçüncüsü Dr. Güleser AKPINAR

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ