Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ilk uzmanını verdi. Araştırma görevlisi Dr. Serdar CAN Acil Tıp Uzmanı (ATU) oldu

22.09.2014

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Dr. Serdar CAN 16.09.2014 tarihinde, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanı Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanı Doç. Dr. Okhan AKDUR, Nöroloji AD Başkanı Prof. Dr. Handan Işın ÖZIŞIK KARAMAN, Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gürdal NUSRAN, Acil Tıp AD Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM’dan oluşan jüriden girmiş olduğu uzmanlık sınavını başarı ile vererek Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın ilk uzmanı oldu.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) yönetim kurulu olarak, bölümün ilk uzmanı olan Uzm. Dr. Serdar CAN'ı tebrik ederiz.

Uzmanlığının kendisine, ailesine ve tüm acil tıp camiasına hayırlı olmasını dileriz.

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ