44. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (İKYD) 15 - 16 Kasım 2014 İstanbul. Kursun genel bir değerlendirilmesi.

25.11.2014

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursları, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve sertifikalı programlardır. Devam zorunluluğu olan, iki günlük hem teorik, hem de maket başı pratik eğitimleri olan ve  kursun sonunda yapılan sınavda, sadece başarılı olanlara sertifika verilen bir programdır.

İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) kursunda, temel yaşam desteği uygulamaları, ritm tanıma, hava yolu uygulamaları, EKG değerlendirme, video laringoskop, otomatik eksternal defibrilatör uygulamaları, senaryolarla uygulamalar yapılmıştır.

Bu kursun hedefi; 2010 yeni Resüsitasyon Kılavuz kurallarına uygun olarak başarılı resüsitasyon yönteminin ve yeni bilgilerin paylaşılmasını ve yaşama şansı olan hastalara müdahale ile sağkalım oranlarını artırmaktır.

44 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (İKYD) , 15 - 16  Kasım 2014 tarihinde Dr. Siyami ERSEK Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul’da yapıldı. 11 kişilik eğitmen grubumuzun yanında, kursun normalde 40 kişi olan kontenjanı aşılarak, 58 kişilik bir katılımla gerçekleşti.

16 Kasım 2014 de yani kursun ikinci ve son gününde başarılı olanlara başarı sertifikası, barajı geçemeyenlere ise katılım belgeleri verildi.

Kursu ilk üç sırada bitirenler

 • Birinci: Dr. Zeynep ÖZKÖK / Medeniyet Üni Göztepe E.A.H Acil Tıp Kliniği Asistanı
 • İkinci: Dr. Barış ALPER / Haydarpaşa Numune E.A.H Acil Tıp Kliniği Asistanı
 • Üçüncü: Dr. Özge KİBİCE / Haydarpaşa Numune E.A.H Acil Tıp Kliniği Asistanı  


Bu kusun yapılmasında emeği geçen, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)’ye, kurs koordinatörümüz Prof. Dr. Başar CANDER'e, Kurs Direktörümüz Doç. Dr. Zeynep ÇAKIR'a, GENİX Kongre Organizasyon Firması ile aşağıda isimleri yazılı eğitmenlerimize teşekkür ederiz.

 • Prof. Dr. Mehmet GÜL
 • Doç. Dr. Hayati KANDİŞ
 • Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ
 • Doç. Dr. Tarık OCAK
 • Uzm. Dr. Şahin ÇOLAK
 • Uzm. Dr. Mehmet AYRANCI
 • Uzm. Dr. Nazmiye ÖZBİLGİN
 • Uzm. Dr. Özlem YILDIRIMTÜRK
 • Prm. Tarık BALCİ
 • Hem. Beytullah KULAÇ

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu.

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ