Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi

 Bilimsel Program

 

Değerli Meslektaşlarım,
Yaşam kurtarmaya gönül vermiş dostlarım,

Sizleri, Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi için,13-15 Mayıs  2016 tarihlerinde Ankara’ya davet etmekten onur duyarım.

Tam iki yıldır düzenleme çalışmaları süren bu kongrenin daha önce 26-29 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi planlanmıştı. Ülkemizde yaşanan terör olayları, ekonomik zorluklar ve genel seçimler nedeniyle yaşanan belirsizlik ortamı bizleri Kongre tarihini ve yerini değiştirmeye zorladı. Bu kararımızda en büyük etken afet tıbbı ve acil tıp eğitimi alan yüzlerce öğrenci, asistan, hekim, hemşire, paramedik, ATT, sağlık çalışanı, itfaiyeci, arama kurtarma çalışanı ve ilgili birçok katılımcının kongre katılım ücretinde indirim talebiydi.  

Değerli  Acil Tıpçılar,  Afet  Tıbbı  Çalışanları,
13-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara Congresium’da düzenlenecek olan Kongre’de afetleri, afetlerin insanlar, can dostlarımız, çevremiz üzerine etkilerini ve bu etkilere karşı neler yapabileceğimizi ele alacağız.

Afetler, ister doğal, isterse insan eliyle gerçekleşmiş olsun, yüzyıllar boyunca insanların yaşamını etki altına almıştır.

Deprem, sel, hortum, toprak kayması gibi doğal afetlerin yanı sıra kazalar, savaşlar, göçler, maden kazaları gibi insan eliyle gerçekleşen afetlerin yaşantımızı nasıl etkilediğini biliyoruz. Dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan afetler ve etkileri üzerine deneyimlerimiz var. Bu deneyimleri paylaştığımızda afetlerle daha kolay baş edebiliriz.

İstanbul, büyük ve yıkıcı bir depremi bundan on beş yıl önce yaşadı. Şimdi de daha büyüğünü bekliyor.
Balkanlar ve Orta doğu, savaşlara, çatışmalara ve göçlere tanık oldu.
ABD, terörle yüzleşti. Hortum, yangınlar, iklim değişiklikleri ile nasıl baş edilebileceğini tartışıyor.
Çin, hemen her yıl toprak kayması, sel ve yangınlarla mücadele ediyor.
Japonya, hangi büyüklükte olursa olsun depremlerle mücadele yolunun, halkın hazırlanması ve sağlam binalarda yaşamak olduğunu öğrendi.
Uzak Doğu, deprem, tsunami ve kasırgalarla ilgili deneyimler edindi.

13 – 15 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da dünyanın farklı yerlerinden gelecek olan uzmanları bir araya getirmek istiyoruz. El ele vererek afet hasarlarını en aza indirebiliriz. Deneyimlerimizi paylaşırsak, afetler bizi yok edemez.

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, afetlerle ilgilenen her meslekten kişiyi, kurumu, programı ve grupları 13 - 15  Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’ya bekliyor.

Saygılarımla

Dr. Ülkümen RODOPLU
Kongre Başkanı


GSM: 0 532 2867953 

www.hiasd.org

www.afetveaciltip2016.org

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ