Mikrobiyom Terapileri Kongresi

http://www.mikrobiyomterapileri.com/

Davet

Değerli Meslektaşlarım ve Sağlık Camiasın Değerli Üyeleri, 

Bugün artık biliyoruz ki mikrobiyota ile ilişkili kronik enflamasyon, otoimmün hastalıklardan kansere, nöropsikiatrik patolojilerden kas iskelet sistemi sorunlarına kadar tıbbın her alanındaki hastalıkların etyopatogenezinde yer alan modüle edilebilir bir faktör olup, sonucunda oluşan kronik kompleks hastalıklar sağlık harcamalarında tüm dünyada ve ülkemizde en üst sırada olan kalemleri oluşturmaktadır. Her ne kadar artan sayıda literatür verisi olmasına rağmen ne yazık ki mikrobiyotanın önemi tam anlaşılamamış ve mikrobiyotayı hedefleyen tedavi teknikleri nihai olgunluğa ulaşamamıştır.  Mikrobiyom, terminolojik olarak insan bedeninde bulunan tüm bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin genetik materyalini ifade etmekte olup gen sayısı olarak kişinin genomundaki genlerden 200 kat daha fazladır. Mikrobiyotanın insan genleri üzerinde modüle edici etkisinin aşikar olması modern tıbbi yaklaşımla üstesinden gelmekte zorlandığımız bir çok kronik hastalık için yeni stratejik tedavi hedefi olmasının ve potansiyel metotların geliştirilmesinin önünü açmıştır.  Mikrobiyota ve İmmunoloji Derneği olarak mikrobiyotanın yaygın bilinmeyen konu başlıklarını ve birçok çığır açıcı potansiyel terapi yöntemlerini multidisipliner bir yaklaşımla tartışacağımız “Mikrobiyota ve İmmunoloji Derneği” 4-6 Haziran 2021 Tarihleri arasında Sharewood Exclusive Lara, Antalya’da düzenlemekteyiz.  Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.  Saygı ve Sevgilerimle,  Mikrobiyota ve İmmunoloji Derneği adına

Uzm. Dr. Burak AYDIN

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ