Olgular ile Solunum Acilleri (ATUDER & ASYOD)

Otel Adresi

Otel web sitesi

Bilimsel Program

 Toplantı Yöneticileri:

Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ (ATUDER)

Doç. Dr. Ayşegül KARALEZLİ (ASYOD)

Toplantı Sekreteri:

Prof. Dr. Akın KAYA

Hedef Kitle: Göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi ve acil tıp uzman ve asistanları.

Kontenjan 60 kişiyle sınırlıdır.

Amaç: Acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturan ve acil tıbbi müdahale gerektiren solunumsal patolojilere klinik yaklaşımları güncel literatür ışığında tartışmak.

Sertifikasyon: Toplantı sonunda ASYOD ve ATUDER tarafından katılım belgesi verilecektir.

Ücret Politikası: Toplantıya katılım ücretsizdir. Kayıt yapılması zorunludur.

Öğrenim Hedefleri: Bu toplantıyı tamamlayan kişiler;

1. Acil Hava Yolu Yönetimi anlatabilecekler.

2. İleri Kardiyak Yaşam Desteğindeki güncel yaklaşımı özetleyebilecekler.

3. Akut Dispneyle gelen hastaya yaklaşımı söyleyebilecekler.

4. Hemoptiziyle başvuran hastada acil yaklaşımı açıklayabilecekler.

5. Solunum Yetmezliği ile başvuran olgularda acil müdahaleyi  anlatabilecekler.

6. Toraks Travmalarında  ortaya çıkan acil durumları, riskleri ve bunlara acil yaklaşımı açıklayabilecekler.

7. ARDS, astım atağı, KOAH alevlenmesi, pnömotoraks, CO intoksikasyonu, pulmoner emboli, yabancı cisim aspirasyonu, anafilaksi ve larinks ödemi gibi acil solunumsal sorunlarla başvuran olgulardaki acil girişimleri sıralayabilecekler.

8. Hemoptizili olgularda bronşial arter embolizasyonun endikasyon, yarar ve sınırlılığını anlatabilecekler.

9. Acil servis olgularına ait örnek akciğer radyogramlarını değerlendirebilecekler ve farklı örnek olgulara ait arter kan gazı bulgularını yorumlayabileceklerdir

Adres:   Niza Park Otel Güvenevler Mahallesi Farabi Sokak No:36 Çankaya Tel: 0312 468 05 00
Yer:   Ankara

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ