Liderlik Çalıştayı - Yönetim Becerileri ve Liderlik Eğitimi

Liderlik Çalıştayı Programı

Fotoğraflar
 
Acil tıbbın değerli üyeleri;
Acil tıp okulunun (ATOK) organizasyonları devam ediyor. Hep asistanlarımız hemşirelerimizi eğitmekle olmazdı. Şimdi sıra acil tıbbın değerli hocalarında…Birazda eğiticilerin eğitimi .. (Eğitici Eğitimi Serileri 1)
22-24 Şubat 2013 tarihleri arasında “LİDERLİK ÇALIŞTAYI” yapıyoruz. (3 gün 24 saatlik standart eğitim programı) ATUDER-ATOK olarak bu sefer Egenin incisi İzmir’ e davet ediyoruz sizleri…
“YÖNETİM BECERİLERİ VE LİDERLİK EĞİTİMİ”  ne acil tıp öğretim üyeleri, bölüm başkanları, eğitim araştırma hastaneleri eğitim sorumluları (şefleri) davetlidir.
 
Kontenjamız:
Eğitimde pratik unsurlarda olduğu için 40 kişiyle sınırlanmıştır.
 
Seminerin Hedefi: Her katılımcı liderlik kavramını, liderlikle ilgili yaklaşımların temel özelliklerini kavrayabilecek
 
Seminerin Katılımcılara Kazandıracağı Davranışlar:
-                     Yönetim kavramının tanımını yapar.
-                     Yönetim süreçlerini tanımlar.
-                     Liderlik kavramının tanımını yapar.
-                     Lider-Yönetici arasındaki farkları ayırt eder.
-                     Liderlik ve yöneticiliğin yönetim işlevleri kapsamında birlikte ortaya çıkması gerektiğini savunur.
-                     Niteliklere dayalı liderlik yaklaşımını açıklar.
-                     Belli başlı davranışsal liderlik kuramlarının özelliklerini belirler.
-                     Belli başlı durumsal liderlik kuramlarının özelliklerini belirler.
-                     Daha etkili lider olmanın yollarını açıklar.
-                     Örnek olarak liderlik yapmanın önemini açıklar.
 
Hedef Kitle: Yöneticiler, üst düzey yöneticiler
 
Seminer İçeriği:
-                     Yönetim Nedir?
-                     Yönetici, Hangi Davranışlara Gereksinim Duyar?
-                     Bu davranışları Ortaya Çıkaracak Yönetsel Stratejiler Nelerdir?
-                     Yönetim Süreçleri
-                     Tanım Olarak Liderlik
-                     Yöneticilik-Liderlik Ayrımı
-                     Liderlikte Niteliksel Yaklaşım
-                     Davranışsal Liderlik Yaklaşımı
-                     Ohio Liderlik Çalışmaları
-                     Michigan Liderlik Çalışmaları
-                     Yönetim Izgarası
-                     Durumsal Liderlik Yaklaşımı
-                     Hedef-Yol Kuramı
-                     Tannenbaum ve Schmidt’in Liderlik Boyutu
-                     Fiedler’in Liderlik Kuramı
-                     Vroom ve Yetton’un Biçimsel Kuramı
-                     Hersey ve Blanchard’ın Durumsal Liderlik Kuramı
-                     Yöneticiler Ne Yaparlarsa Daha Etkili Lider Olurlar?
-                     Örnek Olarak Liderlik Yapma
 
Eğitim uzmanlarımız; Eğitim sırasında eğitilen motivasyonu için temel zorunluluk olan, yöntemden taviz vermemeye, kavram öğretim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya, yapılan açıklamaları örnek karşılaştırma istatistik gibi destek öğeleri ile desteklemeye, eğitimin süresine bakılmaksızın katılımcıları soru, örnek olay gibi uygulamalarla eğitime katmaya, katılımcıların görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme özelliklerini göz önünde bulundurarak yetişkin eğitiminin gereklerini yerine getirmeye, katılımcıların ortaya koydukları davranışları geri bildirim ve pekiştireçlerle kalıcı kılmaya, eğitim sonrası gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme tekniklerine bağlı analizler doğrultusunda davranış boyutunda katılımcı eksikliklerini gidermeye, yönelik önlemleri almaya söz veriyorlar…
Acil tıbbın değerli hocaları haydi eğitime…
 
Acil Tıp Uzmanları (ATUDER) Yönetim kurulu adına
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü

 
Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp AD Dersliği, Bornova İZMİR.
Kayıt: Program katılımcılara ücretsizdir (ATUDER-ATOK tarafından finanse edilmektedir)
Konaklama-ulaşım: Katılımcıya aittir.
 
Başvuru için Menderes HAZIR (Acil tıp uzmanları derneği- ATUDER sekreteri):
 
Telefonlar
Cep                  0535 835 92 70
Dernek Tel       0312 426 12 14
Dernek Faks    0312 426 12 44
 
E Posta Adresleri
[email protected]
[email protected]
 

Adres:   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp AD Dersliği, Bornova İZMİR
Yer:   İZMİR

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ